2024.gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Apstiprināta Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apstiprināta Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Šī gada 6. februārī Viesītes novada domes sēdē tika apstiprināta Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam. Šis ir rezultāts trīs mēnešu kopējam darbam: divi mēneši – izstrāde un viens mēnesis – sabiedriskās apspriešanas process. Esam saņēmuši pozitīvu Zemgales plānošanas reģiona atzinumu par Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2028. gadam gala redakciju un Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2028. gadam”.

Atstājiet komentāru