2024.gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Klintaines ansamblis tiek pie arheoloģiskajiem tautas tērpiem

Klintaines ansamblis tiek pie arheoloģiskajiem tautas tērpiem

Biedrība “Klintaines Dzirnas” īstenojusi projektu „Arheoloģisko 11.- 13.gs. tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde Klintaines pagasta ansamblim "Dzirnas"". Biedrība “Klintaines Dzirnas” 2012. gada 16. maijā, startējot Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā, iesniedza projektu vietējā rīcības grupā - Aizkraukles rajona partnerībā.

Atstājiet komentāru