2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Jēkabpils bērni radošā projektā izzina Viesīti

Neilgi pirms jaunā mācību gada, augusta nogalē Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība īstenoja projektu „ Izzini Viesīti un tās dabu”, kurš tika realizēts  26. un 28.augustā Viesītē. Projektu finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība, jo pasākumā piedalījās Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni no sociāli mazaisargātām grupām vecumā no 7 līdz 14 gadiem, stāsta Latvijas Cistsiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja un projekta vadītāja, Alla Beļinska. Projekta mērķis bija dot iespēju bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, uzburt divas krāsainas, notikumiem un aktivitātēm bagātas dienas, kuru laikā tika daudz piedzīvots, sajusts, redzēts, izgatavots, izzināts un iegūts.

Bērniem bija nodrošināts transports nokļūšanai uz brīvā laika pavadīšanas vietu Viesītē un atgriešanos mājās. Par gardiem ēdieniem  rūpējās kafejnīcas  "Zaļā varde” darbinieki, kurā notika bērnu ēdināšana.

“Laiks bija fantastisks un tās bija siltas un saulainas dienas! Pirmā diena bija izzinošā un praktiskā diena, kura tika pavadīta mednieku kluba „Gambija” mājā un tam, piederošā  teritorijā ''Jaunrostnieki'', Viesītes pagastā,” saka Alla Beļinska. 

Viņa uzsver, liels paldies jāteic mednieku kluba ‘’Gambija’’ komandai, kura darbojās kopā ar pedagogiem un palīdzēja organizēt praktiskās un izzinošās apmācības bērniem  par meža dzīvniekiem, koku sugām un to vecumu, meža kopšanu un tā aizsardzību. Visā dienas garumā mednieki darbojās kopā ar bērniem pie ugunskura, palīdzēja zupas pagatavošanā un desiņu cepšanā, organizēja dažādas aktivitātes: orientēšanos, telts salikšanu  un c. , kā arī kontrolēja drošību. 
Otrā bija radošā un izklaidējošā diena, kura tika pavadīta Viesītē Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai piederošā teritorijā. Bērni apmeklēja muzeju  Sēlija,  devās ceļojumā ar specializēto tūrisma transportlīdzekli apkārt Viesītei. Tika apmeklēts Viesītes mazais ezeriņš, Viesītes stadions  un Draudzības kalniņš, kur bērni varēja izsportoties un izspēlēt spēles  svaigā gaisā. Radošajās nodarbībās bērni iepazinās ar koka virsmu apgleznošanas tehniku, katram bērnam bija dota iespēja radoši izpausties un izveidot savu bildi. Liels paldies pedagogiem Inai Geleckai un Gaidai Plušai par darbu, kuru viņas ieguldīja, lai bērniem  šīs dienas Viesītē būtu radošas! 

“Divas dienas aizlidoja vēja spārniem. Ieguvēji no šī projekta ir visi, kas tajā piedalījas, bet īpaši - bērni. Paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par atbalstu un iespēju īstenot šo projektu! Paldies Jēkabpils sociālā dienesta darbiniekiem, kuri mums palīdzēja ar informāciju un dalībnieku atlasi. No sirds vēlējāmies, lai bērni mājās dotos  pozitīvi uzlādēti pēc brīvā laika pavadītām dienām Viesītē! Ar skumjām sejām, asarām, bērnu  apskāvieniem ,nācās pavadīt  viņus  uz mājām!” par izzinošoi projektu stāsta Alla Beļinska.

Bērni  atstāja savas atsauksmes par pavadīto laiku uz liela plakāta. Dažas no tām: “Ina un Gaida ir lielas mākslinieces! Alla pati labākā! Mums patika kā skolotāji attiecās pret mums! Viss bija lieliski! Laiks ar jums ir tiešām neaizmirstams! Es gribu un vēlos jūs atkal satikt! Ceram, ka nākošgad atkal būs šī nometne un mēs atkal tiksimies!”

Alla beļinska uzsver, ka bērnu vārdi teikti no sirds ir pievienotā vērtība, un tas ir visaugstākais novērtējums šim projektam un viņu darbam!

Atstājiet komentāru