2020.gada 21. janvāris

Agne, Agnese, Agnija

Jēkabpils pensionāri tiekas ar 13.Saeimas partijām

Jēkabpils pensionāri tiekas ar 13.Saeimas partijām

Svētdien, 25.novembrī, Latvijas Pensionāru federācija (LPF) Rīgas nacionālajā sporta manēžā tikās ar 13.Saeimā ievēlētajām partijām, Uz tikšanos devās arī Jēkabpils pensionāri,  biedrība "Sasaiste".

Latvijas pensionāru sapulcē piedalījās pārstāvji no LPF 125 dalīborganizācijām, tajā skaitā no Jēkabpils, un uz sapulci bija aicinātas visas 13.Saeimā ievēlētās partijas.

Sēdē tika apspriestas saņemtās atbildes no partijām uz jautājumiem par senioru dzīves līmeņa paaugstināšanu turpmākajos četros gados.

Partijām tika lūgts atbildēt uz tādiem jautājumiem kā, vai tās, sastādot darbības plānu parlamentā un veidojot 2019.gada un sekojošo trīs gadu valsts budžetu, kā prioritāti atbalstīs pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanu un nabadzības riska likvidēšanu vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū, kā arī pensionāru jautājumu apakškomisijas izveidi.

Tāpat LPF jautāja, vai partijas ir gatavas noslēgt saprašanās memorandu ar federāciju, paredzot nodrošināt katram pensionāram ienākumus vismaz nabadzības riska līmenī.

Pensionārus arī interesēja, vai partijas ir gatavas atbalstīt vienādu bāzes kritēriju noteikšanu likumdošanā sociālās palīdzības saņemšanai maznodrošinātajiem pensionāriem neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas, kā arī pensionāra iztikas groza izstrādi tuvākā gada laikā un tā piemērošanu pensiju jautājumu risināšanai un sociālās palīdzības sniegšanai.

Vienlaikus LPF interesēja, vai partijas ir gatavas atbalstīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pensionāriem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā pensionāru ienākumu minimuma noteikšanu nabadzības riska līmenī 2019.gadā, bet sākot ar 2020.gadu - minimālās algas līmenī, kā arī citus pensionāriem nozīmīgus jautājumus.

Foto: Spodra Purviņa

Atstājiet komentāru