2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Bērnu sociāli - emocionālā izglītība un attīstība

Bērnu sociāli - emocionālā izglītība un attīstība

Izglītības iniciatīvu centrs ar Jēkabpils pašvaldības atbalstu šobrīd Jēkabpilī uzsāk īstenot starptautisku projektu „Sociāli emocionālā izglītība un attīstība – izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā”, kura ietvaros tiks veikta izpētē par bērnu sociāli – emocionālo labsajūtu pirmsskolas izglītības iestādēs. Šī gada 9. aprīlī PII “Zvaniņš” notiks pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu tikšanās par izpētes norisi, izglītības iestāžu dalību tajā, iespējamo tālāko sadarbību un ieguvumiem projektā.

Bērnu ilgtermiņa panākumus skolā ietekmē ne tikai akadēmiskās prasmes un zināšanas, bet arī sociālās, emocionālās un pašregulācijas prasmes. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot mazu bērnu psihosociālo labklājību un veselīgu attīstību, īpaši domājot par bērniem, kas aug grūtos apstākļos.

Lai to paveiktu, tiks veikta 5 gadus vecu bērnu psihosociālās labklājības izpēte 5 Eiropas valstīs, tai skaitā, arī Latvijā. Balstoties uz izpētes rezultātiem, tiks izstrādāta un izmēģināta novatoriska pirmsskolas pedagogu tālākizglītības programma, lai veidotu speciālistu spējas atbalstīt un stiprināt bērnu sociāli - emocionālo labsajūtu.

Izpētes rezultāti būs pieejami politikas veidotājiem un praktiķiem, lai veicinātu izpratni par bērnu sociāli – emocionālās attīstības nozīmi un pārdomātu lēmumu pieņemšanu šajā jautājumā. Savukārt pirmsskolas izglītības praktiķi būs guvuši prasmes un zināšanas, kas viņiem palīdzēs veicināt un uzturēt mazu bērnu psihosociālo attīstību, uzlabojot sava pedagoģiskā darba kvalitāti. Pievēršot lielāku uzmanību mazu bērnu sajūtām un sociālajām attiecībām, rodas laimīgāki audzēkņi, kuriem ir labāka un vienlīdzīgāka iespēja pilnīgi izmantot savu potenciālu!

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”. Projekta līdzfinansētājs - Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.

Papildu informācijai: Kristīne Liepiņa

projekta vadītāja, T. 29164099

E-pasts: iic.kristine@gmail.com

Atstājiet komentāru