2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Konsultatīvs seminārs Jēkabpilī projektu sagatavošanai konkursam Zemgales NVO projektu programmā

Konsultatīvs seminārs Jēkabpilī projektu sagatavošanai konkursam Zemgales NVO projektu programmā

Ceturtdien, 22.martā, plkst.15.00 Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienības SR Dienas centrs “Kopā būt” zālē notiks konsultatīvs seminārs visām biedrībām/nodibinājumiem, kas ieinteresēti sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu Zemgales NVO projektu programmā. Semināru vadīs realizētājas organizācijas “Zemgales NVO centrs valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.

semināra laikā tiks sniegta konsultējoša informācija arī par otru šobrīd Zemgales nevalstiskajām organizācijām aktuālo projektu programmu, ko finansē AS Latvijas Valsts meži un administrē Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā “Atbalsts kultūras programmām reģionos”.

Atgādinām, ka šobrīd biedrība “Zemgales NVO centrs” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju ir izsludinājusi projektu pieteikumu iesniegšanu Zemgales NVO projektu programmā, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi ''Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību''. Kopā 2018. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

* pilsoniskās sabiedrības/Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 EUR;

* starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR;

* mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR).

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Projektu ieviešanai jānotiek līdz 2018.gada 1.decembrim. Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit: http://www.zemgalei.lv/pp  vai http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/izsludina-zemgales-nvo-projektu-programmu/

Iesniegšanas termiņš projektu pieteikumiem ir 2018. gada 5.aprīlis (pasta zīmogs) vai iesniedzot personīgi:

  • Zemgales NVO centrā Jelgavā vai
  • Jēkabpils NVO resursu centrā Jēkabpilī (visur no plkst.12.00 līdz 17:00).

Projekta pieteikuma elektroniskā versija jānosūta līdz 2018.gada 05.aprīlim plkst. 22:00 uz e-pasta adresi pauls@zemgalei.lv.

No 2016. līdz 2018.gadam Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem trīs konkursos kopā bija pieejami 72 000 EUR.

Visi šīs programmas konkursi Zemgalē tiek organizēti “Zemgales NVO centrs” sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Atstājiet komentāru