2020.gada 6. jūlijs

Anrijs, Arkādijs

Ukrainas delegācijas pārstāvji interesējas par pašvaldības un NVO sadarbību

Ukrainas delegācijas pārstāvji interesējas par pašvaldības un NVO sadarbību

Šonedēļ īsā vizītē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā viesojās Neatkarīgās vadības konsultāciju firmas “Civitta” pārstāvji Antons Šiļuks un Deniss Čerņikovs no Čerņogovas apgabala Ukrainā. Viesi tikās ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku sociālos jautājumos Jāni Raščevski un pašvaldības speciālistiem.

 

Ukraiņu delegācijas pārstāvji īsteno projektu par NVO iesaisti pašvaldību darbā, komunikācijas pilnveidošanu starp valsts struktūrām un sabiedrību. Tiekoties ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvjiem, Ukrainas delegācijas pārstāvji interesējās par pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības un sabiedrības komunikāciju, sabiedrības iesaisti būtisku jautājumu apspriešanā, sabiedrības viedokļa izzināšanu un citiem. Vairāki jautājumi bija par pašvaldības budžeta plānošanu un veidošanu, izglītības iestāžu un interešu izglītības finansējumu, par iecerēm uzņēmējdarbības attīstīšanā pilsētā. Firma “Civitta” ir vadošā neatkarīgā vadības konsultāciju firma Centrālajā un Austrumeiropā ar ofisiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā un Moldovā.

 

„Civitta” piedāvā pilnu konsultāciju pakalpojumu spektru sākot ar problēmu atpazīšanu, iespēju apzināšanu un darbības plānošanu, līdz finanšu risinājumu identificēšanai un atbalstu lēmumu īstenošanai. Firma „ Civitta” saņēmusi grantu no Latvijas Ārlietu ministrijas, lai īstenotu projektu ar mērķi palielināt NVO iesaisti pašvaldības procesos Ukrainā, Čerņigovas apgabalā. Tika organizēti vairāki semināri Ukrainā, kurā iesaistītas vairākas NVO, pašvaldību pārstāvji, kā arī Gulbenes pašvaldības pārstāvji. Novembrī Ukrainas delegācijas pārstāvji viesojās Latvijā, apmeklējot vairākas valsts institūcijas, kā arī Jēkabpili un Gulbeni, pētot šo pašvaldību pieredzes.

 

A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru