2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Pašvaldība paraksta līgumus ar 12 biedrībām

Pašvaldība paraksta līgumus ar 12 biedrībām

14.maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika pašvaldības un nevalstisko organizāciju līgumu parakstīšana. Līgumi tika parakstīti ar 12 biedrībām, kuras konkursa kārtībā atbilstoši nolikumam “ Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”, saņēmapašvaldības finansējumu projektu īstenošanai.

Līgumus pašvaldības vārdā parakstīja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis Raščevskis. Līgumi parakstīti arsabiedriskā labuma biedrību „Jauniešu klubs „13.pirmdiena”, projekts “Jēkabpils –lieliska izvēle ģimenes kopīgajam pārgājienam”; biedrību „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA”- projekts “Multimediju projektu veidošana un vadīšana”; biedrību „RODACY”, projekts “Ita – Atmoda katra sirdī”; Jēkabpils pensionāru apvienību „SASAISTE”, projekts “Lai senioriem stipra sirds un laba veselība!”;  biedrību „Jēkabpils mantojums”, “Foto – projekts „Laikgrieži Jēkabpils sejā””; Jēkabpils krievu biedrību „RODŅIK”, projekts “Ar kultūras dialoga starpniecību iepazīstam viens otru”; Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienību , projekts “Rainis ienāk Raiņa ielā”; Ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „JAVIR”, projekts “Ukraiņu kultūras dienas Jēkabpilī – 2015 „Ar Ukrainu sirdī””; biedrību „Vides iniciatīvu centrs”, projekts “Dabas iedvesmoti”; Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrību, projekts “Veselīgai, kustīgai un radošai dzīvei”; biedrību „Sporta klubs Jēkabpils Lūši”, projekts “Riska ģimeņu bērnu un jauniešu piesaistīšana brīvā laika pavadīšana izmantojot fiziskās aktivitātes” un biedrību „Par ķepām”, projekts “Atbildības stundas”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis Raščevskis vērtējot šī gada konkursa rezultātus atzina, ka kopumā projekti kļuvuši saturā labāki un idejām bagātāki, kā arī vēlēja nevalstiskajām organizācijām veiksmi projektu ealizēšanā.

Jāpiebilst, ka atbilstoši nolikumam, biedrībām pēc projekta pabeigšanas jāiesniedz atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu un projektā sasniedzamo mērķu rezultātiem. Tāpat pašvaldībā gada sākumā notiek projektu atskaišu prezentācijas pasākums, kurā biedrības stāsta par iepriekšējā gadā realizētajiem projektiem. Biedrības ar vizuālo materiālu un stāstījumu prezentē paveikto arī citiem un dalās ar savu projekta laikā gūto pieredzi.

Aiga Sleže

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: Jānis Lācis

Atstājiet komentāru