2024.gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

Mums raksta: Kāpēc svētdien, kad ārā valdīja sals, tikpat kā nebija apkures Jēkabpilī, Ķieģeļu ielas mikrorajonā?

Mums raksta: Kāpēc svētdien, kad ārā valdīja sals, tikpat kā nebija apkures Jēkabpilī, Ķieģeļu ielas mikrorajonā?

Ar Radio1.lv sazinājās Ķieģeļu ielas mikrorajona iedzīvotāji un informēja, ka svētdien tikpat kā nebijis apkures Ķieģeļu ielas mikrorajonā jeb tā bijusi nepietiekama, radiatori bijuši knapi remdeni, gandrīz auksti un iedzīvotājiem nācies salt vai izmantot elektriskos sildītājus. Iedzīvotāji interesējās, kas bija noticis, ka salā, kad apkure visnepieciešamākā tās tikpat kā nav bijis?

Radio1.lv sazinājās ar SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētāju Raiti Sirmoviču un lūdza komentēt iedzīvotāju izteiktos pārmetumus.

“Apkure bija, bet tā bija nepietiekama. Tas saistīts ar jauno šķeldas katlumāju, kas pie tik zemām ārgaisa temperatūrām netika galā, nespēja saražot nepieciešamo siltuma apjomu. Mainījusies sistēma un pietiekami ātri nevarēja izsekot, kas “īsti nevelk” jaunajā katlumājā. Lai nodrošinātu siltumu tika iedarbināta vecā katlumāja, kas apkuri nodrošina ar gāzi, bet tas prasīja zināmu laiku. Tagad siltuma ražošana tiek nodrošināta ar gāzi un problēmu vairs nav. Atvainojos iedzīvotājiem par šo situāciju,” saka Raits Sirmovičs.

Viņš piebilda, ka turpmāk šāda situācija neatkārtosies jeb dienestu rīcība būs operatīvāka, jo pēc šī gadījuma ir zināma situācija un soļi, kā rīkoties, lai nodrošinātu siltumu arī pie ļoti zemām ārgaisa temperatūrām, ja siltums no šķeldas katlumājas ir nepietiekams.

Raits Sirmovičs sacīja, ka Tvaika ielas katlumāja darbojas bez problēmām, tur siltumu ar šķeldu nodrošinot gan jaunā, gan vecā katlumāja, kā arī siltums tiek iepirkts no SIA “Ošukalns” katlumājas. Trīs siltuma avoti arī pie zemām ārgaisa temperatūrām apkurē ar šķeldu tiekot galā. Savukārt nākamajā ziemā, kad vairs nedarbosies vecā Tvaika ielas katlumāja, iespējams, liela sala laikā būs nepieciešama apkure ar gāzi arī Tvaika ielas katlumājā.

Jau ziņots, ka pagājušā gada nogalē tika pabeigts projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” un  nodota ekspluatācijā jaunā katlumāja.

Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, ar tiem aizstājot fosilos energoresursus, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā. Projekta rezultātā tika uzbūvēta jauna, efektīva un moderna katlumāja.

Katlumājas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils PMK”. Būvuzraudzību objektā veica SIA “Marčuks”.

Katlumājā uzstādīts šķeldas apkures katls ar kopējo jaudu 1,5 MW ar pilnībā automatizētu attālināmi vadāmu vadības sistēmu. Šķeldas padeve no kurināmā noliktavas ar kustīgo grīdu palīdzību nonāk uz transportieriem, kuri to nogādā biomasas tvertnē pirms kurtuves, tālāk hidrauliski darbināms mehānisms to nogādā kurtuvē, kurā  notiek efektīva šķeldas sadedzināšana, iegūstot maksimāli iespējamo enerģiju. Pateicoties uzstādītajām attīrīšanas ierīcēm, atmosfērā tiek izvadītas maksimāli attīrītas, apkārtējo vidi saudzējošas dūmgāzes, kuru sastāvs atbilst normatīvos paredzētajām vērtībām. Šķelda katlumājai tiek piegādāta ar slēgtas kravas kastes autotransportu, kas transportēšanas un šķeldas izkraušanas procesā nepieļauj vides piesārņojumu ar putekļiem un gružiem.

Pelnu izlādes un siltumnesēja sistēmu papildināšanas procesi ir pilnīgi automatizēti. Katla agregātā iebūvēta automātiskā pelnu savākšanas sistēma, kura ar transportieri novada pelnus uz slēgtu konteineri. Jaunas un videi draudzīgas katlumājas būvniecība atspoguļo uzņēmuma apņemšanos rūpēties par ilgtspējīgu nākotni.

Projekts tika realizēts, izmantojot Eiropas Sa¬vienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir  2 218 259,14 eiro ar PVN, no kuriem 427 067 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums.

Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Jēkabpils novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu kapitālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. SIA “Jēkabpils siltums” noslēdzis aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 20 gadiem.


Attēlā: Ķieģeļu ielas katlumāja.

Komentāri (0-6/6)

 • Aleksandrs
  09.01.2024 15:17
  Nav skaidrs, ar ko tas Raits tur īsti nodarbojas, būtu labāk mazbērnus auklejis vai vismaz zivis ķēris
 • Diāna
  09.01.2024 13:51
  . Un kāpēc cilvēkiem ir jāmaksā par nekvalitatīvu pakalpojumu pilnu cenu ? Varbūt attiecīgi cilvēkiem par to, ka bija jāsalst un jāslēdz sildītāji piešķirt vajadzētu atlaidi???
  Cenas visam ir lielas bet kvalitāte tāpati
 • Automātiķis
  09.01.2024 12:59
  Hahahaha! Katlene viņiem nevelkot Ķieģeļu ielā... Tā katlene tehnoloģiski trīstik jaudas var iedot! Bet to, ka bij neliela tehnoloģiska avārija, kurai vispār jau eksistē automātiska dublēšana, kuru visdrīzāk kāds bij atslēdzis, un ka darbinieki vienkārši nogulēja avārijas brīdi - to jau nevienam nedrīkst teikt.. Labāk novelt vainu uz katlumāju, un stāstīt visiem, ka, lūk, gāze, tas gan ir kruta!
 • Svetlana330
  09.01.2024 08:51
  Madonas iela tas pats bija.
  Kas notiek??
 • Saimnieks ir vai nav???
  08.01.2024 15:32
  Ko tik nebūvē, neremontē, viss ir čerez žopu!
 • Laima
  08.01.2024 15:15
  Vai tiks saukts pie atbildības vainīgais,būvnieks,projektētājs,pasūtītājs?
  Kāds taču kaut ko ir salaidis dēlī,ja dārgā katlu māja "nevelk". Jāsauc pie atbildības izsaimniekotāji

Atstājiet komentāru