2024.gada 21. aprīlis

Anastasija

Mums raksta: Vai dabas veltes drīkst vākt Jēkabpils Mežaparkā?

Mums raksta: Vai dabas veltes drīkst vākt Jēkabpils Mežaparkā?

Ar Radio1.lv sazinājās aculiecinieks, kurš bija ievērojis, ka pavasarī Jēkabpils mežaparkā tika tecinātas bērzu sulas. Savukārt sākoties vasarai, iedzīvotāji Mežaparkā lasa ogas, skābenes, sēnes un vāc ārstniecības augus. Iedzīvotājs vēlējās noskaidrot vai ir atļauts pilsētas mežaparkā tecināt sulas?

Radio1.lv sazinājās ar Jēkabpils novada Attīstības pārvaldi un lūdza sniegt atbildi uz iedzīvotāja uzdoto jautājumu.

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns sacīja, ka Jēkabpils novada Koku izvērtēšanas komisijas rīcībā nav informācijas par sulu tecināšanu pilsētas teritorijā. Vismaz pašvaldībā neviens nav vērsies ar lūgumu atļaut tai piederošajā īpašumā tecināt sulas, ja kāds to darījis, tad bez saskaņošanas.

Viņš skaidroja, ka pavasarī sākoties sulu sezonai, Valsts meža dienests atgādina, ka koku urbšana un sulu ieguve citiem piederošos īpašumos nav atļauta. Jebkādas darbības mežā, tai skaitā arī sulu tecināšana, ir jāsaskaņo ar meža īpašnieku un jāievēro papildus izvirzītās prasības un noteikumi. Viens bezmaksas urbums pašpatēriņa vajadzībām ir atļauts tikai AS “Latvijas Valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās, ja tajās nav noteikts ierobežojumus saistībā ar dabas aizsardzības objektiem. 

Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti nevarēja sniegt konkrētu atbildi vai tiktu dota atļauja tecināt bērzu vai kļavu sulas Jēkabpils Mežaparkā, ja tāds lūgums no kāda iedzīvotāja tiktu izteikts. Ja šāds lūgums tiktu iesniegts, tad pašvaldība to izskatītu un sniegtu atbildi.

Savukārt meža nekoksnes materiālās vērtības - savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, skābenes un ārstniecības augus – var iegūt pēc sava ieskata, ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar likumu nav noteicis ierobežojumus.

Atstājiet komentāru