2021.gada 25. janvāris

Sigurds, Zigurds

Jēkabpils uzņēmēju biedrība atklātā vēstulē izsaka ierosinājumus pašvaldībai Covid-19 izraisītās krīzes mazināšanai

Jēkabpils uzņēmēju biedrība atklātā vēstulē izsaka ierosinājumus pašvaldībai Covid-19 izraisītās krīzes mazināšanai

Biedrība "Jēkabpils uzņēmēju biedrība" nosūtījusi atklātu vēstuli Jēkabpils domes priekšsēdētājam, deputātiem un reģionālajiem medijiem, kurā, atsaucoties uz 23. martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā publicēto aicinājumu iesniegt ierosinājumus, kā pašvaldība varētu palīdzēt pilsētas uzņēmējiem pārdzīvot COVID-19 izraisīto ekonomisko un finansiālo krīzi, vēstulē sniedz savu redzējumu un ierosinājumus pašvaldības līdzdalībai atbalsta sniegšanā. Vēstules teksts:

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam A. Krapam;
Jēkabpils pilsētas domes deputātiem;
Jēkabpils reģionālajiem medijiem


Atsaucoties uz 2020. gada 23. martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā publicēto aicinājumu iesniegt ierosinājumus kā pašvaldība varētu palīdzēt pilsētas uzņēmējiem pārdzīvot COVID-19 izraisīto ekonomisko un finansiālo krīzi, biedrība “Jēkabpils uzņēmēju biedrība” sniedz savu redzējumu un ierosinājumus pašvaldības līdzdalībai atbalsta sniegšanā. Biedrība “Jēkabpils uzņēmēju biedrība” vēršas pie Jēkabpils domes deputātiem un vadības ar šādiem priekšlikumiem:

- uzņēmumiem, kas komercdarbību veic pašvaldībai piederošajos īpašumos, atcelt telpu nomas maksu vismaz uz pusgadu no 2020.gada marta līdz 2020.gada septembrim;
- palīdzēt segt telpu īres maksu uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās un komercdarbību veic privātīpašumos (nepieciešamības gadījumā kā starpniekam nostāties starp komersantu un privātīpašnieku);
- atlikt, neaprēķinot nokavējuma naudas, komunālo maksājumu veikšanu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, atkritumu izvešana, siltumapgāde u.c.) sākot no 2020.gada marta līdz 2020.gada septembrim;
- rast iespēju Jēkabpils iedzīvotājiem, kuri ārkārtas situācijas un uzņēmumu piespiedu dīkstāves dēļ netiek nodarbināti, samazināt vai atlikt vismaz uz pusgadu, neaprēķinot nokavējuma naudas,  komunālo maksājumu veikšanu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, atkritumu izvešana, siltumapgāde u.c.) un īres maksām;
- izstrādājot kritērijus un izvērtējot uzņēmumus, kuriem sniegt palīdzību vērtēt attiecīgajā uzņēmumā nodarbināto Jēkabpils iedzīvotāju skaitu, piemēram, vismaz 50% no strādājošajiem ir deklarējušies Jēkabpilī, neatkarīgi no uzņēmuma reģistrētās juridiskās adreses;
- izstrādājot kritērijus un izvērtējot uzņēmumus, kuriem sniegt palīdzību, ņemt vērā uzņēmuma apgrozījuma kritumu – primāri atbalstu sniegt uzņēmumiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā apgrozījums krities vismaz par 50%;
- primāri palīdzēt uzņēmumiem, kuri iepriekš ir godprātīgi maksājuši nodokļus un kuriem nav būtisku parādsaistību pret Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām par sniegtajiem pakalpojumiem;
- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai iespēju robežās jāsniedz atbalsts ikvienas nozares uzņēmumam, individuālajam komersantam un mikrouzņēmumam, nevis tikai Ministru kabinetam noteikto krīzes skarto nozaru pārstāvjiem, jo ikviens Jēkabpils uzņēmums dod nozīmīgu pienesumu  pašvaldībai un pilsētai;
- izveidot komisiju, kas, atbilstoši nolikumam, izskata Jēkabpils iedzīvotāju un uzņēmumu iesniegumus 3 darba dienu laikā.

Šis laiks ir izaicinājumu pilns un pārbaudījums gan valstij kopumā, gan katram mums atsevišķi. Grūtības un krīzes ir pārvaramas kopīgiem spēkiem, uzklausot vienam otru, meklējot ceļus un risinājumus atbalsta sniegšanai. Ļoti svarīgi ir nekavējoties pieņemt lēmumus un maksimāli ātri reaģēt uz katru palīdzības lūgumu, jo krīzes situācijā nonākušam uzņēmumam katra diena ir izšķiroša.

Cieņā,
Armands Lībietis
Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs


Foto: jekabpils.lv

Komentāri (0-2/2)

  • Viesis
    25.03.2020 13:45
    Vārds vietā. Kādu atbalstu! Jūs nemaz nedomājat par strādniekiem. Uzreiz visus atlaida.
  • Strādnieks
    25.03.2020 12:39
    Un ko darīs pati uzņēmēju biedrība? Kādu atbalstu biedrības uzņēmēji sniegs saviem darbiniekiem?

Atstājiet komentāru