2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Noraida iedzīvotāju bažas, ka velotrases būvniecība varētu kaitēt videi

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sākusi velotrases (pump track) izbūvi Filozofu ielā, kopumā tam paredzot 175 400 eiro ar PVN. Par darbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi". Darbus paredzēts noslēgt augusta beigās. Velotrases būvniecība ir raisījusi bažas jēkabpiliešos, kā šie būvdarbi ietekmēs apkārtējo vidi. Sazinoties ar Radio1.lv, iedzīvotāji pauda bažas par iespējamo grūntsūdeņu piesārņošanu, jo kā zināms dīķa daļa velotrases būvei tiek aizbērta ar būvgružiem, kas atvesti no sabrucinātā grausta Viestura ielā. Iedzīvotāji jautā: “Vai ir veiktas šo būvgružu analīzes, kas apliecina, ka to masa nesatur videi kaitīgas vielas? Kā zināms vides piesārņošana ar atkritumiem ir sodāma, un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pantu par piegružošanu ar atkritumiem fiziskām personām uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 eiro. Savukārt juridiskām personām sods par šādu rīcību ir 350 līdz 2900 eiro.” Tāpat arī līdzās esošo māju iedzīvotājiem bija bažas, ka, aizberot daļu no dīķa, applūdīs  viņu pagrabi vai pārmitrināsies gruntsgabali.

Tiekoties ar vietējo plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka apgalvoja, ka videi un gruntsūdeņiem nav nodarīts kaitējums. Viņš sacīja, ka Valsts vides dienesta pārstāvji bijuši Jēkabpilī un arī secinājuši, ka nav iemesla liegt būvniecību, un atļāvuši turpināt būvgružu bēršanu. Tehniskais projekts esot saskaņots un paredz, ka šeit izmanto otrreizējus materiālus. Tas liecina, ka no vides aspekta tur neesot problēmu. Tāpat arī ceturtdaļdīķa aizbēršana nevarot ietekmēt gruntsūdeņu izmaiņas apkārtējo iedzīvotāju īpašumos. 

Jānis Hauka uzsvēra, ka nojauktās mājas pamatmateriāli ir betons, ķieģeļi un metāls. Savukārt, kas attiecas uz sadzīves atkritumiem, tad pie ēkas būvgružu novākšanas tie maksimāli mehāniski tika atlasīti malā atsevišķā kaudzē un aizvesti projām, kopumā pustonna sadzīves atkritumu, kas pret nojauktās mājas kopējo būvgružu masu - 8000 m3 jeb 14 000 tonnas – ir neliela vienība. Tā kā būvgružos nav kaitīgu materiālu, jo tad jau Latvijā nevarētu notikt būvniecība, jo ikviena māja tiek būvēta uz dzelzsbetona pamatiem, speciālas analīzes netika veiktas. Jānis Hauka arī piebilda, ka visiem zināms, ka nojauktā māja Viestura ielā bija avārijas stāvoklī un apdraudēja cilvēku drošību un dzīvību un viņš nepieļāvis, ka šādā nedrošā ēkā tiek sūtīti cilvēki, kas savāc sadzīves atkritumus. 

Jānis Hauka noliedza arī bažas, ka dīķa daļas aizbēršana varētu radīt applūšanu. Viņš sacīja, ka nostumjot virskārtu, gruntsūdeņi netika novēroti. Jānis Hauka piebilda, ka kopš dzimšanas ir jēkabpilietis un sava mūža garumā neatceras situāciju, ka šis dīķis būtu pārplūdis un radījis kādas problēmas. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” velotrases grunts nostiprināšanai ir iebēruši 8000 m3 būvgružu un tā ir tikai kāda ceturtā daļa no dīķa. Turklāt būvgružu masa apakšā ir poraina, tas nav blīvs materiāls, kurā ūdens nevar ieplūst un aizplūst projām. Tāpēc viņš nepieļāva iespēju, ka ūdens tur krāsies un radīs problēmas. Turklāt Pilsētvides departaments plāno šajā vietā izbūvēt caurteku, ko savienos ar Kena parka dīķi. Līdz ar to ūdens šeit neuzkrāsies, norādīja Jānis Hauka.

Viņš arī uzsvēra, ka nostiprinot velotrases pamatu ar būvgružiem, pašvaldība ir ietaupījusi līdzekļus. 

“Ja skatās no pašvaldības naudas maciņa aspekta, tad 14 000 tonnas atkritumu, nododot tās poligonā, maksātu 17,22 eiro par tonnu, un tas kopā izmaksātu aptuveni 240 000 eiro, kas būtu jāsamaksā poligonam. Vēl par aizvešanu uz poligonu būtu jātērē aptuveni 40 000 eiro, bet, vedot būvgružus uz dīķi, kas ir daudz tuvāk, tas izmaksā tikai 10 000 eiro. Tātad kopumā, visu saskaitot, iegūstam 270 000 eiro, kas nav iztērēti, bet bija paredzēti grausta nojaukšanas projektā, un tas ir ieguvums pašvaldībai. Bet tas vēl nav viss, jo trases projekts paredz, ka šī ūdens tilpne tik un tā bija jāaizber. Grunts ar vešanu izmaksā ap četriem eiro par kubikmetru, tātad, nevedot citu grunti, objektā ietaupa vēl apmēram 40 000 eiro. Tas ļauj velotrasi uzcelt lētāk – par 170 000 eiro, kaut sākotnēji bija plānoti 190 000 eiro. Kopā dome ir ietaupījusi ap 300 000 eiro, veidojot šādu objektu no atgūtiem otrreiz izmantojamiem materiāliem,” skaidro Jānis Hauka. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumus Aivars Kraps (GKML) ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas starpniecību medijus informē, ka šobrīd pašvaldība radusi iespēju, realizējot divus nozīmīgus projektus pilsētā, nodrošināt atgūtā drupinātā materiāla un Neretas ielas pārvada asfalta seguma otrreizēju izmantošanu trases pamata izveidei. Šajā teritorijā paredzēta jauna, multifunkcionāla, asfaltēta velotrase, kas kalpos kā vieta, kur aktīvi ikdienu pavadīt jebkuru vecumu, prasmju un pārvietošanās līdzekļu piekritējiem.

"Velotrasi Jēkabpilī apmeklēs braucēji no citām Latvijas pilsētām, jo šādas atpūtas vietas ir jaunums valstī. Divas vienādās trases līdz šim nav nekur izveidotas, līdz ar to pilsēta piesaistīs papildus uzmanību un veicinās tūrisma attīstību," uzskata Aivars Kraps.

Trase sastāvēs no dažāda izmēra kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem. Trases plānojums veidots tā, lai visa teritorija būtu pārskatāma no jebkuras vietas un izslēgtu sadursmes riskus. Pie trases tiks izstādītas zīmes, kas informēs apmeklētājus par trases lietošanas noteikumiem, nepieciešamajiem aizsargelementiem un trases apmeklētāju pienākumiem. Trases kopējā platība paredzēta aptuveni 2450 kvadrātmetri.

Atstājiet komentāru