2021.gada 22. janvāris

Austris

Iedzīvotāja: Bija koks un vairs nav...žēl nozāģētās kļavas

Iedzīvotāja: Bija koks un vairs nav...žēl nozāģētās kļavas

Ar Radio1.lv pirmdien sazinājās iedzīvotāja Marina Celmiņa no Jēkabpils, Jāņa ielas 6 un satraukta stāstīja, ka ir atbraukuši strādnieki, lai nozāģētu kļavu pie viņas mājas. Kad viņa pašvaldībā interesējusies, kāpēc koks jāzāģē, atbilde bijusi – tā zari tika apgraizīti, lai netraucētu elektrolīnijai un šobrīd koks izskatās neglīts, tāpēc nozāģējams. Marina bija neizpratnē, jo skaidrojums – neglīts koks – nav iemesls tā nozāģēšanai, kāpēc jāzāģē vesels, augošs koks, ja tas nevienam netraucē, bet mājai sniedz paēnu vasaras karstajās dienās un daļēji aizargā arī no putekļiem. Es neļaušu strādniekiem nozāģēt kļavu. Stāvu un to sargāju, nelaižu nevienu klāt, palīdziet man. Vai tiešām pilsētā trūkst vecu koku, ko zāģēt? Tepat pāri ielai aug kļava, ko satur tikai tās miza un, kura jebkuru brīdi var nolūzt. Esam par to ziņojuši pašvaldībai, bet uz mūsu ziņojumu netiek reaģēts, savukārt grasās nozāģēt veselu koku,” satraukta telefonsarunā radio1.lv stāstīja Marina.

Sazinājāmies ar Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Krapu un lūdzām skaidrot situāciju. Viņš sacīja, ka dēļ aizņemtības darbā nevar iesaistīties šīs situācijas risināšanā, bet palūgs Pilsētvides departamenta direktoru Raiti Sirmoviču aizbraukt uz vietas un noskaidrot situāciju.

Pēc kāda brīža ar Radio1.lv sazinājās Raitis Sirmovičs un skaidroja, ka ir dota atļauja šīs kļavas zāģēšanai un tā kā tā ir pilsētas īpašums, iedzīvotājai nav tiesību neatļaut kļavu nozāģēt. Pretējā gadījumā pret viņu pašu var tikt vērstas sankcijas. Taču viņš palūdza iedzīvotājas tālruņa numuru, solot ar viņu sazināties un personiski paskaidrot, kāpēc šī kļava ir jānozāģē.

Vēlāk ar Radio1.lv vēlreiz sazinājās Marina Celmiņa un stāstīja, ka ir zvanījis Raitis Sirmovičs un skaidrojis situāciju, bet uzklausot viņas iebildumus, apsolījis nākamajā dienā, proti, otrdien atbraukt uz Jāņa ielu 6 un uz vietas vēlreiz izvērtēt situāciju. Marina sacīja, ka ir nomierinājusies, zāģētāji aizbraukuši un viņa devusies mājās un rīt no rīta varēs doties bez bažām arī uz darbu, jo vismaz līdz otrdienas pēcpusdienai, kamēr atbrauc Sirmoviča kugs, koks netiks nozāģēts.

Otrdien pirms pusdienlaika Marina, sazinoties ar Radio1.lv, telefonsarunā emocionāli stāstīja, ka ir pievilta, jo kamēr bijusi darbā, kļava ir nozāģēta un nekas vairs nav līdzams koka aizstāvībai. Viņa esot zvanījusi arī Sirmoviča kungam un jautājusi, kā tas nākas, ka viņš solījis atbraukt un apskatīt situāciju uz vietas un, ja koks tomēr jāzāģē, vismaz argumentēti izskaidrot, kāpēc tas tiek darīts. Sirmoviča kungs bijis izbrīnīts, ka koks jau nozāģēts un izteicis nožēlu, ka tā sanācis.

Pilsētas teritorijā augošie koki ir pašvaldības īpašums un tā ir tiesīga izlemt, kurus no tiem zāģēt, bet kurus atstāt. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas Koku novērtēšanas komisija, kuras priekšsēdētājs ir Raits Sirmovičs, bet locekles Līga Koržeņevska un komisijas sekretāre Mārīte Breimane. Komisijas pārziņā ir izvērtēt augošo koku stāvokli un atzīmēt zāģēšanai paredzētos. Radio1.lv sazinājās ar pašvaldību un lūdza skaidrot, kāpēc bija jānozāģē šī kļava. Šodien saņēmām atbildi. To sniedza Koku novērtēšanas komisijas sekretāre, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas Ainavu arhitekte Mārīte Breimane.

Informējam, ka Krustpils pusē jau divas nedēļas notiek AS ”Sadales tīkls” pārziņā esošo 0,4 kV elektrolīniju trašu attīrīšana no apauguma, kā to paredz Aizsargjoslu likums.
Šā gada maija mēnesī visiem privātīpašniekiem, kuru īpašumus šķērso 0,4 kV elektrolīniju trases, AS “Sadales tīkls” izsūtīja vēstules ar informāciju par plānotajiem darbiem. (Red.piez.- Vēstules teksts liecina, ka tā tika nosūtīta arī Jāņa ielas 6 iedzīvotājiem).

Aizsargjoslu likuma 45.panta pirmās daļas 13.punkts noteic, ka ārpus meža zemēm visā aizsargjoslas platumā ir aizliegts audzēt kokus un krūmus. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus tikai gadījumā, ja par to noslēgta rakstiska vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku.

Apsekošanas brīdī Jēkabpils pilsētas teritorijā divdesmit piecās vietās gaisvadu trasēs ir ieauguši koku vainagi, kuru apzāģēšana ir uzticēta līgumfirmai SIA”MVR LUX”. Firmas darbinieki nav arboristi, bet mežizstrādātāji.

Attiecīgi: vietās, kur koki ir ieauguši elektrolīnijas balsta stabos, tika lemts par to izzāģēšanu nevis vainagu kropļošanu vai “galotņošanu”. Divas no šādām vietām ir Jāņa ielā pretī Nr.6 un Nr.4. Abi koki : Parastā kļava un Parastā ieva atradās ielas teritorijā, ieauguši elektrolīnijas balsta stabos.”

Savukārt uz iedzīvotājas aizrādījumu, ka līdzās aug vēl viena kļava, kas ir bīstamā stāvoklī, saņēmām sekojošu atbildi: “18.12.2018 . Koku novērtēšanas komisija vēlreiz ! apsekoja Jāņu ielas 6 apkārtni. Parasto kļavu tuvumā nekonstatēja.”

Koku novērtēšanas komisijas sekretāre Mārīte Breimane vēršas pie iedzīvotājiem:

Lūgums privātīpašumu saimniekiem!
Lai nebūtu jāpiedzīvo koku kropļošana (sk.attēlos), pirms stādāt koku zemē, izvērtējiet koka sugas bioloģiskās prasības, stādīšanas vietu (lai nav uz un zem komunikācijām) un galvenais, pieauguša koka parametrus nākotnē.”

Jēkabpils ir pilsēta, kas pēdējos gados strauji attīstās, tiek remontētas ielas, dažādās pilsētas vietās norit būvniecība, sakārtotas pilsētas komunikācijas un visi šie darbi vairāk vai mazāk ir saistīti ar koku izzāģēšanu aktīvajās darbības vietās. Ņemot vērā, ka zaļā rota ir svarīga ikvienai pilsētai, katru reizi pirms koku zāģēšanas tiek rūpīgi izvērtēts, ko zāģēt un, cik daudz zāģēt. Arī šajā gadījumā pašvaldības speciālisti darīja savu darbu, vienīgi pietrūka plašākas komunikācijas ar iedzīvotāju, kurai koks bija kā mājas sargs un, kura ar to bija emocionāli saistīta, tad pēc visa notikušā iedzīvotājai un viņas ģimenei nebūtu tāda sarūgtinājuma. Marina sacīja, ka pēc šīs situācijas nākoties secināt, ka “pašvaldībai neinteresē iedzīvotāju viedoklis un tai nav svarīgi turēt dotos solījumus”. Marina piebilst, ja līdz Sirmoviča kunga atbraukšanai koks netiktu nozāģēts un viņš būtu argumentēti izskaidrojis, kāpēc koks jāzāģē, viņa kaut kā samierinātos ar kļavas zaudēšanu, zinot, ka nespēj situāciju ietekmēt. Šajā gadījumā esot rūgtums un sajūta, ka ir piemānīta, lai arī formāli notikušajā pašvaldībai neko pārmest nevar.

Foto: Marina Celmiņa un pašvaldības foto
Video: Marina Celmiņa


 

Atstājiet komentāru