2024.gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

No 27. februāra Pļaviņās satiksmei slēgs vēl daļu Daugavas ielas

No 27. februāra Pļaviņās satiksmei slēgs vēl daļu Daugavas ielas

No 2024. gada 27. februāra Pļaviņās transporta kustībai pilnībā tiks slēgts ielas posms no Odzienas ielas līdz Upes ielas krustojumam, kā arī Upes ielas krustojums, informē SIA “Ošukalns” projektu vadītājs Igors Keziks.

Turpinot būvdarbus Daugavas ielas posmā no Raiņa ielas krustojuma līdz Odzienas ielas krustojumam (kas jau slēgts transporta kustībai no 2024. gada 2. janvāra), tiks uzsākti būvdarbi nākamajā Daugavas ielas posmā ‒ no Odzienas ielas līdz Upes ielas krustojumam, to ieskaitot, līdz ar to šis posms tiks pilnīgi slēgts transporta kustībai no 2024. gada 27. februāra.

Slēgtajam posmam tiks organizēts apbraucamais ceļš (skatīt shēmu) no Daugavas un Vietalvas ielas krustojuma pa Vietalvas ielu līdz Raiņa ielai, tālāk pa Raiņa ielu līdz Rīgas ielai (Rīgas un Raiņa ielas krustojums). Daugavas ielas būvniecības laikā Raiņa iela pārņems Pļaviņu tranzītielas funkcijas, tādēļ, lai mazinātu autotransporta kustības traucējumus, vairākās vietās Raiņa ielas posmā tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 326 “Apstāties aizliegts”.

Tiks pārvietotas arī sabiedriskā transporta pieturvietas.

Virzienā no Stukmaņiem uz Gostiņiem:

no Daugavas ielas (pretī Pļaviņu Kultūras centram) uz Raiņa ielu (pretī Pļaviņu Kultūras centra parkam Daugavas ielā 49);
no Daugavas ielas 54 (pretī sociālās aprūpes centram “Pļaviņas”) uz Daugavas ielu 58.
Virzienā no Gostiņiem uz Stukmaņiem:

no Daugavas ielas 73 (pie Upes ielas) uz Raiņa ielu 79A (pretī Upes ielai);
no Odzienas ielas (pretī aptiekai) uz Raiņa ielu (pretī veikalam “Lats”).
Sākotnēji šajā posmā būvdarbus bija plānots uzsākt 2024. gada marta beigās, bet tā kā raiti norit darbi iepriekšējā posmā, kā arī laikapstākļi pašlaik atļauj uzsākt rakšanas darbus arī nākamajā posmā, pieņemts lēmums tos uzsākt agrāk, nekā bija plānots, tādējādi paātrinot visu darbu norisi. Tas ļauj cerēt, ka visus būvdarbus izdosies pabeigt agrāk, nekā sākotnēji bija plānots, un Daugavas ielas posmā atcelt satiksmes ierobežojumus.

Būvdarbi notiek, pamatojoties uz noslēgtā iepirkuma līguma ar identifikācijas Nr. AND 2023/20 starp Aizkraukles novada pašvaldību un SIA “Ošukalns” par būvdarbiem projektā “Asfalta seguma ceļu pārbūve un jauna ceļa izbūve Aizkraukles novadā” iepirkuma 2. daļu “Daugavas ielas posma pārbūve no Odzienas ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā”.

Plānotie darbi Daugavas ielas posmā:

sagatavošanas (demontāžas) darbi;
ūdensvada tīklu izbūve;
lietus kanalizācijas tīklu izbūve;
sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve;
zemes (ierakuma/uzbēruma izbūve) darbi;
ceļa segas izbūves darbi.

Avots; aizkraukle.lv

Atstājiet komentāru