2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē būs pazemināts līmenis

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē būs pazemināts līmenis

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no 14.augusta līdz 29.septembrim (ieskaitot) būs pazemināts ūdenslīmenis hidrotehnisko būvju atjaunošanas veikšanai, informē AS Latvenergo.

No 14.augusta līdz 29.septembrim (ieskaitot) remontdarbu veikšanai Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 68,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5. Atkarībā no hidroloģiskajiem apstākļiem upē un elektroenerģijas sistēmas nosacījumiem, ārkārtas situācijās ūdens līmenis var tikt pazemināts līdz 67,50 m LAS atzīmei.

Šajā laikā notiks būvprojekta "Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana" 2. kārtas zemūdens konstrukciju atjaunošanas darbi - bojāto dzelzsbetona virsmu atjaunošana mainīgajā un zemūdens līmeņa zonā.

Sazinoties ar vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem, visām pusēm piemērotākais izvēlētais darbu veikšanas periods Pļaviņu HES remontdarbiem ar ūdens līmeņa pazemināšanu ir vasaras otrajā pusē.

Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai un pret tām ekspluatācijas gaitā jāizturas ar vislielāko atbildību. Ūdenslīmeņa pazeminājuma periodi izvēlēti, labākajā veidā salāgojot sabiedrības un koncerna intereses, jo hidrotehnisko būvju atjaunošanas un apsekošanas darbus viskvalitatīvāk var veikt laikā starp pavasara paliem un rudens lietavām, kad Daugavā pietece un ūdens līmenis ir viszemākais.

AS "Latvenergo" aicina Daugavas HES ietekmes zonā esošās pašvaldības informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu Pļaviņu HES ūdenskrātuvēs atjaunošanas darbu veikšanai.

Ūdenslīmeņa svārstības būs novērojamas arī Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošo pašvaldību teritorijās: Aizkraukles, Jēkabpils, Salas un Sēlpils novadā. Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošajiem iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem, kuru nodarbošanās saistīta ar ūdens izmantošanu, jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir atkarīga no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes.

Atstājiet komentāru