2024.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Mājsaimniecībām elektrības sadales tarifs no jūlija pieaugs par 5–18 eiro un vairāk

Mājsaimniecībām elektrības sadales tarifs no jūlija pieaugs par 5–18 eiro un vairāk

No 1. jūlija Latvijā vidēji par trešdaļu pieaugs elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), kas apstiprinājusi jaunus AS "Sadales tīkls" (ST) un AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tarifus. Vērtēšanā tarifos iekļautās izmaksas būtiski samazinājušās, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas nekā pašlaik esošajā tarifā ietvertās, portālu Radio1.lv informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Jakobsone.

Elektroenerģijas rēķinu veido trīs pozīcijas – maksa par elektroenerģiju, ST tarifs un PVN. Tarifs sastāv no fiksētās un mainīgās daļas (maksa par elektroenerģijas piegādi – tarifa mainīgā daļa, kas atkarīga no patēriņa, maksa par jaudas uzturēšanu – tarifa fiksētā daļa). SPRK skaidro, ka jauno ST tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga. Tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa. 

Pieslēguma fāžu skaits – vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums;
pieslēguma slodze ampēros – 16A; 20A; 25A; 32A; 40A vai vairāk;
patērēto kilovatstundu (kWh) apjoms.

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par 5–7 eiro (bez PVN). Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh lielu patēriņu mēnesī. Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. 3F pieslēgumam (16A vai 20A) gaidāmais rēķina pieaugs ir ap 12–15 eiro (bez PVN), bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk  – ap 18 eiro un vairāk (bez PVN). 

Lai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, SPRK aicina izmantot ST tarifu kalkulatoru.

SPRK aicina vienlaikus izvērtēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus un pieslēguma efektivitāti, atsakoties no nelietderīgi izmantotās pieslēguma jaudas, tādējādi samazinot savas ikmēneša jaudas uzturēšanas izmaksas. To noskaidrot palīdzēs ST Slodzes aprēķina kalkulators.

Būs "Pamata" un "Speciālais" tarifs

SPRK skaidroja, ka visiem lietotājiem – mājsaimniecībām un juridiskām personām – būs pieejami divu veidu tarifi: "Pamata" un "Speciālais". "Pamata" tarifs ir piemērots lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri. "Speciālais" tarifs ir piemērots tiem lietotājiem, kuriem objektā patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs. Piemēram, vasarnīcas vai uzņēmumi ar sezonālas komercdarbības raksturu.

Pāreja uz "Pamata" tarifu visiem lietotājiem no šā gada 1. jūlija notiks automātiski.

Ja lietotājs vēlas izmantot "Speciālo" tarifu, to bez maksas varēs nomainīt ST klientu portālā "www.e-st.lv" vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja, lai tas stātos spēkā jau ar nākamo mēnesi (periodā no 2023. gada jūlija līdz septembrim izmaiņas stāsies spēkā jau esošā mēneša ietvaros). Pāreju starp tarifu plāniem lietotājs gada laikā varēs veikt līdz pat 12 reizēm (vienu reizi mēnesī).

"Pirms lietotājam pāriet no "Pamata" uz "Speciālo" tarifa plānu, SPRK aicina, ņemot vērā prognozēto patēriņu, izvērtēt, kuros mēnešos varētu būt piemērots "Speciālais" un kuros "Pamata" tarifs, jo patēriņš pa mēnešiem var būt atšķirīgs. Lietotāji ir aicināti rūpīgi sekot līdzi! Kad zināms prognozētais patēriņš konkrētā mēnesī, aicinām šo rādītāju ievadīt AS "Sadales tīkls" tarifu kalkulatorā, kur būs redzamas kopējās viena mēneša izmaksas "Pamata" un "Speciālā" tarifa plāna gadījumā, lai salīdzinātu un izvēlētos sev atbilstošāko tarifa plānu," skaidroja SPRK vadītāja Alda Ozola.

Samazina izmaksas par 25%–38%

Izvērtēšanas laikā ST izmaksas vidēji gadā samazinātas par 118 miljoniem eiro jeb 25%. Sākotnēji plānotās ST izmaksas tarifā ir samazinājušās, pateicoties energoresursu cenu kritumam tirgū, pārvades tarifa samazinājumam, SPRK un ST aktīvai sadarbībai un rūpīgam tarifu vērtēšanas darbam, kā arī valdības pieņemtajam lēmumam – vienreizējam ārpuskārtas mehānismam tarifa pieauguma ierobežošanai.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā galvenokārt samazinātas elektroenerģijas iepirkuma izmaksas, kapitāla un personāla izmaksas, pārvades izmaksas, kā arī citas izmaksas, piemēram, degvielas, ar komunikācijas nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas skaidroja SPRK.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, kopējās AST izmaksas samazinājušās par 58,1 miljonu eiro jeb 38%. AST plānotais izmaksu samazinājums panākts, pateicoties tiem pašiem faktoriem, kas minēti ST tarifa projekta gadījumā. Klientiem pārvades tarifa daļa elektroenerģijas rēķinā tiek iekļauta sadales pakalpojumu maksā. ST tarifu periods noteikts uz 4,5 gadiem, bet AST – uz 2,5 gadiem.

AST tarifs no šā gada 1. jūlija palielināsies vidēji par 30%, bet ST – par 31%, salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem. Vidējā tarifa aprēķinā ir ņemti vērā gan mājsaimniecību, gan juridisko personu dati.

SPRK atzīmēja, ka vidējais ST tarifa pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 75% uz 31%, bet AST tarifa pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 111% uz 30%.

Jau ziņots, ka AST un ST pērn izstrādāja tarifu projektus. Atbilstoši plānotajiem kopējiem ieņēmumiem no elektroenerģijas pārvades pārvades tarifu projektā bija plānots palielināt 2,1 reizi, savukārt ST plānoja palielināt elektroenerģijas sadales tarifu vidēji par 75%.

Valdība un Saeima uzdeva uzņēmumiem tarifus pārstrādāt. Ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā tika noteikts, ka uzņēmumi šogad izstrādātajos tarifu projektos nedrīkstēs iekļaut iepriekšējo periodu zaudējumus.

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs – kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.

Savukārt ST ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

Komentāri (0-3/3)

 • Tikai tā
  27.05.2023 08:44
  Tad jau visiem jābūt priecīgiem un laimīgiem, jo "ST tarifa pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 75% uz 31%, bet AST tarifa pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 111% uz 30%". Varbūt nākamreiz tad IEPLĀNOJIET 200%, varēsiet samazināt uz 100%. Paši priecīgi, bet iedzīvotāji... nu, ko tad viņi var teikt? ...
 • Pilsētniece
  24.05.2023 23:13
  Un kad cels algas?! Hmm?!
 • AINIS
  24.05.2023 19:48
  Jūs apjēdzat,ka summa ir gadā,vairāk par 100 eiro,jūs tiešām esat nenormāli alkatīgi,!???,viss celts psrs,bet jūs plūcat augļus,labi iekārtojušies???!

Atstājiet komentāru