2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Valdība pieņēmusi jaunas izmaiņas vakcinācijas plānā. Kurās nozarēs prasīs obligātu vakcināciju?

Valdība pieņēmusi jaunas izmaiņas vakcinācijas plānā. Kurās nozarēs prasīs obligātu vakcināciju?

Valdība pieņēmusi jaunas izmaiņas, kas vairākās nozarēs prasa obligātu vakcināciju, bet citās dod darba devējiem tiesības atlaist ar klientiem strādājošos un uzņēmumam kritiskos darbiniekus, ja viņi nebūs potējušies. Par izmaiņām vēl jālemj Saeimai, bet iesniegtie grozījumi liek darbiniekiem sagatavoties, jo plānots, ka prasības stāsies spēkā no 1. oktobra.

Obligātā vakcinācija vairākās jomās

Līdz 1. oktobrim veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kā arī izglītības jomā strādājošajiem, kuri darba pienākumu laikā ir tiešā saskarsmē ar pacientiem, klientiem vai bērniem, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai izslimošanu.

Izglītības jomā prasība attiecas ne tikai uz skolotājiem, bet jebkuru citu skolas darbinieku, kurš nonāk saskarsmē ar skolēniem. 

Konkrētajās jomās vakcinācija ir obligāta gan valsts, gan privātajās institūcijās, jo cilvēkiem ir darbs situācijās, kurās viņiem ir palielināts risks inficēt citas personas,

it īpaši strādājot ar personām, kurām Covid-19 infekcija var radīt palielinātus riskus veselībai (gados vecākas personas, personas ar hroniskām slimībām un citas), kā arī kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms.

Valsts institūciju pakalpojumi

Valsts institūcijās pakalpojumus klātienē sniegt un saņemt varēs personas ar Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai izslimošanu. Izņēmums ir gadījumi, kad pakalpojuma nesaņemšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai – piemēram, pasi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē varēs saņemt arī nevakcinēta persona.

Valsts institūcijās, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, no 1. oktobra līdz 31. decembrim Covid-19 sertifikātu vēl varēs aizstāt ar negatīvu Covid-19 testu. Izņēmums neattiecas uz veselības un sociālās aprūpes, kā arī izglītības jomām, kur sertifikāts nepieciešams jau no 1. oktobra.

Vakcinācijas prasība darbiniekiem arī citās jomās 

Privātās un publiskās iestādēs, neskaitot izglītību, kā arī veselības un sociālo aprūpi, kur vakcinācija ir obligāta, Covid-19 sertifikātu prasot, darba devējiem ir jāvērtē katrs gadījums individuāli, ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu.

Darba devējam Covid-19 sertifikāts no 1. oktobra būtu jājautā šādos gadījumos:

ja darbinieks pienākumu laikā ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonākot fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta, vai arī vairāki darbinieki pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonākot fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;
situācijās, kurās darbiniekam ir paaugstinātas  iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms; 
darbinieka klātienes darba pienākumi ir kritiski sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai; 
darba pienākumu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām darbiniekam nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.
Darba devējam ir tiesības noteikt arī izņēmumus, kad personām iespējams turpināt īstenot darba pienākumus ar sertifikātu, kas apliecina Covid-19 testa negatīvus rezultātus un nepieprasa vakcinēšanos vai izslimošanu, ja konkrētās rīcības un pakalpojuma sniegšana nav saistīta ar paaugstinātu inficēšanās risku.

Darba devējs var pārcelt darbinieku citā amatā, ja sertifikāta viņam nebūs. Būs arī tiesības atstādināt no darba uz trim mēnešiem, un, ja vēl pēc tam darbinieks nebūs potējies, viņu varēs atlaist.

Darba devējam ir aizliegts atlaist Covid-19 sertifikātu neieguvušu grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam.  

Prasības tiesu varas amatpersonām

Tiesu varas amatpersonām, kā arī tiesu sistēmai piederīgajām amatpersonām publisko funkciju klātienē nodrošināšanai jābūt Covid-19 sertifikātam, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, vai veiktā testa negatīvu rezultātu.

Personām, kurām nav Covid-19 sertifikāts vai veiktā testa negatīvas rezultāts, pakalpojumus sniedz klātienē vienīgi tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai.

Nacionālajos bruņotajos spēkos – sertifikāts obligāts

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandierim, ņemot vērā militārā dienesta uzdevumu specifiku valsts aizsardzības nodrošināšanā, ir tiesības prasīt, lai NBS karavīriem un civilajiem darbiniekiem būtu Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Ja bez attaisnojoša objektīva iemesla nav iesniegts sertifikāts, aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris var izbeigt profesionālā dienesta līgumu ar karavīru pirms termiņa.

Komentāri (0-2/2)

  • Kak
    21.07.2021 19:02
    Kādas tad ir tās tavas blakusparādības? Vai tās ,no drośiem avotiem un viena tante teica?
  • JAK
    20.07.2021 11:51
    Nav ko mocīt tautu uzreiz eitanāziju, vismaz nemocīsies no blakus parādībām pēc "Brīvprātīgas vakcinācijas" !!!

Atstājiet komentāru