2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

Ārkārtas situācija Latvijā beigusies. Ko drīkst darīt un kādi Covid-19 drošības pasākumi jāievēro arī turpmāk?

Ārkārtas situācija Latvijā beigusies. Ko drīkst darīt un kādi Covid-19 drošības pasākumi jāievēro arī turpmāk?

Sākot ar 7. aprīli, Latvijā beigusies Covid-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija, kas tika ieviesta pērnā gada 9. novembrī. Līdz ar valdības lēmumu nepagarināt ārkārtējo situāciju pieņemti vairāki drošības pasākumi ilgstošai sadzīvošanai ar Covid-19. Mainīta klātienes tirdzniecības norise, atļaujot strādāt visiem veikaliem. Jaunā kārtība arī paredz, ka mācībās klātienē varēs piedalīties vairāku klašu skolēni un ārtelpā tikties varēs divas mājsaimniecības. Tāpat kultūras, sporta un reliģiskās darbības veikšanas vietas varēs strādāt ilgāk.

Klātienes tirdzniecība

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, no 7. aprīļa klātienes tirdzniecību vairs neierobežos preču saraksti un strādāt varēs visi veikali, kuriem ir atsevišķa ieeja un kuri neatrodas tirdzniecības centrā, kura tirdzniecības platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem.

Tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 kvadrātmetru, varēs darboties tikai pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas, optikas preču veikali, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdzniecības vietas. Vienlaikus tirdzniecības centros atļauta arī pakalpojumu sniedzēju darbība (piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju, remontu servisu un citu), bet turpmāk nav atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos.

Tāpat no 7. aprīļa būs atļauta arī ielu tirdzniecības organizācija bez izklaides pasākumiem, piemēram, tematiskajiem svētkiem un atrakcijām. Šādos tirdziņos drīkstēs piedalīties līdz 20 tirgotājiem un organizatoram jānodrošina vismaz divu metru attālums starp stendiem, apmeklētāju plūsma un teritorijas norobežojums.


Visās šajās tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā neatkarīgi no tā izmēra un tirgojamo preču klāsta) jāievēro šādas drošības prasības:

tirdzniecības vietās gan telpās, gan ārā darbiniekiem un apmeklētājiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs;
tāpat kā līdz šim sejas maskas varēs nelietot bērni līdz septiņu gadu vecumam, personas ar fiziskiem un psihiskiem traucējumiem, kuru dēļ sejas masku lietošana nav iespējama;
tirdzniecības vietu drīkst apmeklēt pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība;
pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaitam jāatbilst maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam; 
jānodrošina 25 kvadrātmetri uz apmeklētāju; ja telpa mazāka, tajā var atrasties tikai viens apmeklētājs;
jākontrolē apmeklētāju plūsma pie ieejas/izejas, iekštelpās/ārtelpās un tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;
ja infrastruktūra atļauj, jānodala ieeja no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības;
jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā;
jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi;
aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa (īsāka par 7 dienām) speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādējādi radot pulcēšanās risku;
policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.

Klātienes izglītība

No 7. aprīļa dažādos izglītības līmeņos primāri noteikts, ka mācības notiek attālināti, taču ar vairākiem izņēmumiem klātienes mācību procesā.

Arī pēc 7. aprīļa klātienē turpinās darboties bērnudārzi. Bērnudārzu darbiniekiem stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, to skaitā jālieto mutes un deguna aizsegs, arī turpmāk bērnudārzu darbiniekiem reizi nedēļā tiks veikts Covid-19 tests.

Pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības rādītājs ar Covid-19 uz 100 000 cilvēku nepārsniedz 200, no 7. aprīļa mācības klātienē notiks 1.–6. klasēm un 12. klasēm, savukārt mācības klātienē rotācijas kārtībā varēs notikt 7.–11. klašu skolēniem, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos.

Joprojām būs pieejamas arī individuālas klātienes konsultācijas 12. klašu skolēniem un tiem izglītojamiem, kuri ir pakļauti mācību pārtraukšanas riskam, un profesionālās izglītības programmu apguvē tiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusē jākārto valsts pārbaudes darbi. Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma. Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes.

Pašvaldībās, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100 000 iedzīvotāju divās nedēļās pārsniedz 200, 12. klasēm varēs organizēt mācības klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Citu klašu skolēniem šajās pašvaldībās var organizēt līdz piecām klātienes nodarbībām nedēļā ārpus telpām un nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu grupā.

No 7. aprīļa varēs organizēt klātienes nodarbības ārpus telpām grupām līdz 10 cilvēkiem profesionālās ievirzes izglītībā, interešu izglītībā un mākslinieciskās ievirzes kolektīvos.

Amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju kolektīvi un citi tautas mākslas kolektīvi) varēs rīkot mēģinājumus attālināti vai klātienē ārtelpā grupā ne vairāk kā 10 personām.

Tāpat būs atļautas praktiskās dejas apguves klātienes nodarbības Rīgas Baleta skolā, paredzot, ka nodarbības laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes un uz vienu personu paredzami ne mazāk kā 35 kvadrātmetri telpas.

Klātienes mācībās jālieto mutes un deguna aizsegi un būs jānodrošina telpu pastiprināta vēdināšana.

Klātienes tikšanās 

Pēc ārkārtējās situācijas beigām spēkā paliks daudzi šobrīd pastāvošie pulcēšanās ierobežojumi.

Arī no 7. aprīļa gan privāti, gan publiski pasākumi būs aizliegti.

Tomēr klātienē drīkstēs organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 10 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Savukārt privāti ārpus telpām drīkstēs tikties divas mājsaimniecības līdz 10 cilvēkiem.

Joprojām bērēs un neatliekamu kristību ceremonijā atļauts pulcēties līdz desmit cilvēkiem no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci no apkārtējiem un lietojot mutes un deguna aizsegu.

Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

Kultūras, sporta, izklaides un reliģiski pasākumi

Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas varēs strādāt ilgāk – no plksten 6.00 līdz 22.00, nevis līdz pulksten 20.00, kā tas bija līdz šim. 

Reliģiskās darbības veikšanas vietās izņēmumi ir naktī no 1. maija uz 2. maiju, kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots, un  5., 6., 7., 8. un 9. maiju, kad reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne ātrāk kā plksten 4.00 un darbu beidz ne vēlāk kā plksten 24.00.

Kultūrvietās varēs notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plksten 6.00 līdz plksten 22.00.


Tāpat kā līdz šim klātienē iespējams turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas, doties uz bibliotēkām, lai saņemtu grāmatas līdzņemšanai. Stingri ievērojot Kultūras ministrijas izstrādātās vadlīnijas, turpinās filmēšanas darbi un tiešraižu nodrošināšana. Darbu turpina arī foto pakalpojumu sniedzēji.

Komentāri (0-1/1)

 • Skolnieciņš no svētbirzs
  14.04.2021 21:09
  Kovid-19 (covid-19) krīze ir nogurdinājusi ļaužu prātus. Mūsu sabiedrība ir nogurusi no ilgstošās kovid-19 (covid-19) krīzes. Daži no mums ir zaudējuši ticību mūsu valdībai. Daži no mums ir nikni gan uz sevi, gan uz valdību, gan uz apkārtējo sabiedrību. Par spīti iekšējiem pārdzīvojumiem, saglabāsim mieru. Neviens no mums nav ideāls, taču mēs savā ikdienā cenšamies sasniegt savu ideālu. Šad tad gadās pieļaut kļūdas. Mēs visi esam cilvēki, kļūdīties ir cilvēcīgi. Tāpēc savāksim visu savu drosmi dūrē un piedosim mūsu valdībai tās kļūdas, nepilnības un neveiksmes. Piedosim visiem 13. Saeimas deputātiem! Piedosim 13. Saeimas Prezidijam: Inārai Mūrniecei, Marijai Golubevai, Andrejam Klementjevam, Dagmārai Beitnerei-Le Gallai, Inesei Lībiņai-Egnerei! Piedosim Ministru kabinetam: Arturam Krišjāņim Kariņam, Artim Pabrikam, Jānim Bordānam, Edgaram Rinkēvičam, Jānim Vitenbergam, Jānim Reinam, Sandim Ģirģenam, Ilgai Šuplinskai, Naurim Puntulim, Ramonai Petravičai, Tālim Linkaitam, Danielam Pavļutam, Kasparam Gerhardam, Artūram Tomam Plešam! Piedosim Valsts prezidentam Egilam Levitam! Piedosim Valsts prezidenta kancelejas vadībai: Andrim Teikmanim, Irēnai Kucinai un Lailai Jurcēnai! Piedosim Valsts prezidenta padomniekiem: Solveigai Silkalņai, Jānim Plepam, Jānim Kažociņam, Aivai Rozenbergai, Alisei Pīkai, Ievai Ilvesai, Sarmītei Ēlertei, Rolandam Lappuķem, Ievai Siliņai, Jurģim Klotiņam! Piedošana padarīs mūsu dzīvi vieglāku, tā atvērs mūsu sirdis sentēvu Dieviem. Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem! Dzīvosim ar cerību un mīlestību sirdīs. Būsim iecietīgi un saprotoši pret līdzcilvēkiem. Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iedegsim tumši zilu svecīti skaistā, māla svečturītī uz galda. Lūgsim visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu, lai Pērkons pasargā mūsu valsti no naidniekiem! Lūgsim Pērkoņtēvu – mūsu sentēvu Dievu – ar visu savu sirdi un dvēseli! Aizlūgsim Pērkonu par mūsu valdību! Lai Pērkons mūs svētī! Lai godāts, visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!
  Ar lepnumu pret Tēvzemi, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  P.S. Drošu un uzticamu informāciju par Kovid-19 (Covid-19) pandēmijas norisi Latvijas Republikā var atrast šeit: covid19.gov.lv. Oficiālu informāciju par Kovid-19 (Covid-19) pandēmijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasākumiem un atsevišķiem ierobežojumiem var atrast šeit: mk.gov.lv/lv/covid-19.
  #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #valdība #MinistruKabinets #13.Saeima #ValstsPrezidents #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētbirzs

Atstājiet komentāru