2021.gada 13. maijs

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Latgales pašvaldības cīnās par Latgales rīcības plāna īstenošanu

Latgales pašvaldības cīnās par Latgales rīcības plāna īstenošanu

latgaleLatgales rīcības plāns ir izstrādāts un apstiprināts Ministru kabinetā, šobrīd pienācis laiks to realizēt. Latgales reģiona pašvaldības ir gatavas strādāt, lai plānotās aktivitātes tiktu īstenotas, bet piedzīvota vilšanās, jo kārtējo reizi solījumiem neseko darbi. Pašvaldību vadītāji ir neizpratne par atsevišķu institūciju attieksmi šā plāna ieviešanā.

Atstājiet komentāru