2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Līvānu novads svin 22.dzimšanas dienu. 2000.gada 3.janvārī notika jaunizveidotā Līvānu novada pirmā domes sēde

Līvānu novads svin 22.dzimšanas dienu. 2000.gada 3.janvārī notika jaunizveidotā Līvānu novada pirmā domes sēde

2000.gada 3.janvārī notika jaunizveidotā Līvānu novada pirmā domes sēde, kurā piedalījās Rožupes pagasta padomē, Turku pagasta padomē un Līvānu pilsētas domē ievēlētie deputāti (kopumā 25 deputāti).

Pirmās Līvānu novada domes deputāti: Miķelis Baltmanis, Jāzeps Brencis (pirmajā sēdē nepiedalījās), Juris Broņka, Veneranda Caune, Aivars Čivčs (pirmajā sēdē nepiedalījās), Visvaldis Gercāns, Iraīda Glušņonoka, Aigars Grugulis, Arnolds Jeļisejevs, Maija Kulakova, Vitālijs Kursietis, Viktors Kūka, Viktorija Lāce, Jānis Lācis, Jānis Liepa, Maija Dzintra Skudre (Kručiņina), Aivars Smelcers, Mirdza Stare, Intis Svirskis, Viktorija Turkupole, Aija Usāne, Valija Vaivode, Andris Vaivods, Viktorija Vilcāne, Antons Zalāns.

Pirmo novada domes sēdi atklāja Īpašu uzdevumu ministrs valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās Jānis Bunķšs. Sēdē tika izskatīti četri jautājumi: Līvānu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas; Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas; Par Līvānu novada domes autoceļu (ielu) fondu; Par Līvānu novada domes izpilddirektoru.

Par pirmo Līvānu novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Visvaldis Gercāns, bet par priekšsēdētāja vietniekiem tika ievēlēti Viktors Kūka un Aivars Smelcers. Par pirmo Līvānu novada domes izpilddirektoru tika iecelts Aleksandrs Karpenko.

Neliels ieskats Līvānu novada tapšanas vēsturē:

1999. gada 31. maijā pieņem lēmumus par Līvānu novada izveidošanu, apvienojoties Līvānu pilsētai, Rožupes un Turku pagastiem;
1999. gada 12. novembrī Līvānu pilsētas dome, Rožupes pagasta padome un Turku pagasta padome noslēdz vienošanos par pašvaldību apvienošanās pamatprincipiem;
1999. gada 21. decembrī Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr. 411 "Noteikumi par Preiļu rajona Līvānu novada izveidošanu";
2000. gada 3. janvārī notika pirmā jaunizveidotā Līvānu novada sēde, uz kuru sanāca 25 deputāti;
2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Līvānu novadam pievienojās arī Sutru, Rudzātu un Jersikas pagasts.

Avots: livani.lv

Atstājiet komentāru