2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

9.raidījumā – ,,Latgale krustpunktos’’ Kā lauku skolas popularizē veselīgu dzīvesveidu un darba tikumu?

9.raidījumā – ,,Latgale krustpunktos’’ Kā lauku skolas popularizē veselīgu dzīvesveidu un darba tikumu?

Dodamies uz Balvu novada Kubulu pagasta Stacijas pamatskolu. 7.oktobra raidījumā ,,Latgale krustpunktos’’ saruna ar Stacijas pamatskolas direktori Rutu Bukšu un mūzikas skolotāju Viktoriju Babāni par kartupeļu talkām, attālinātajiem dziesmu un deju svētkiem un kāpēc skola vairs nevēlas netradicionālu mācību gadu.
Raidījums atkārtojumā 9.oktobrī plkst.11.00 un 11.oktobrī plkst.11.10

 
Raidījuma ciklu “Latgale krustpunktos” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu ciklu “Bez robežām” saturu atbild SIA “Radio 1”.