2024.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka būs slēgta no 25.-27.martam

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka būs slēgta no 25.-27.martam

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka informē, ka sakarā ar literatūras krājuma inventarizāciju no 25. līdz 27.martam bibliotēka lasītājus neapkalpos. Bibliotēkas kolektīvs atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

Jau ziņots, ka Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka ir Jēkabpils novada domes izveidota pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka veic Bibliotēku likuma noteiktās reģiona galvenās bibliotēkas un vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas. 

Atstājiet komentāru