2022.gada 5. decembris

Klaudijs, Sabīne, Sarma

Jēkabpils novadā iepazīstas ar pagastu bibliotēku darbu (FOTO)

Šonedēļ Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, kā arī Jēkabpils galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša, direktores vietniece Renāte Lenša un metodiķe Rudīte Kļaviņa turpināja apmeklēt novada bibliotēkas un klātienē tikās ar bibliotēku vadītājiem Biržu, Salas un Sēlpils  bibliotēkās, kā arī apmeklēja Krustpils, Variešu, Zīlānu, Vīpes, Mežāres bibliotēkas un Atašienes, Kūku, Ābeļu, Viesītes bibliotēkas, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Katrā iestādē tika apskatītas gan telpas, gan bibliotēku krājumi, kā arī pārrunātas aktuālās problēmas un nākotnes ieceres.

Pēc visu novada bibliotēku apmeklējuma vietnieks kultūras un izglītības jautājumos Alfons Žuks uzsvēra: “Bibliotēkām ir būtiska nozīme, jo sevišķi mazajos pagastos un tur, kur nav citu kultūras iestāžu. Bibliotēka vietējiem iedzīvotājiem kalpo kā kultūras, izglītības, informācijas  un sabiedriskais centrs, kur cilvēki var pakomunicēt un saņemt arī citu nepieciešamo atbalstu, piemēram, drukas pakalpojumus u.c.  

Pagasta iedzīvotājiem bibliotēka sniedz gan nepieciešamās zināšanas, gan informāciju, kā arī organizē pasākumus un kopumā veicina sabiedrības līdzdalību. Tādēļ uzskatu, ka pagastu bibliotēkām ir būtiska loma un nevienas bibliotēkas slēgšana nebūtu pieļaujama, jo tās pilda svarīgu funkciju sabiedrības informēšanai un iesaistei. Jau ziņojām iepriekš, ka novada biliotēku apmeklējumu mērķis ir apzināt bibliotēku darbību un pārrunāt prioritātes, plānojot nākamā gada budžetu.

Avots: jekabpils.lv

Komentāri (0-1/1)

  • ES
    30.09.2022 13:08
    Nevienas bibliotēkas slēgšana nozīmē, ka jāslēdz ir visas. Vai Žukam un pārējām maukām nav jāstrādā? Vai jautājumi pa bibliotēku darbu nebija atrisināmi el.pastā, vai steidzamie pa telefonu? No raksta, tā arī nav saprotami iemesli un mērķis bibliotēku apmeklējumam. Tā pat nav skarta grāmatu uzglabāšana pazeminātā temperatūrā kad veidojas pelējums. Jo, kā zināms veicot siltumenerģijas taupīšanas pasākumus, plānā noteikts, ka novada iestādēs un skolās maksimālā telpas temperatūra būs 21ºC, darba dienās no 8.00 - 17.00, savukārt ārpus darba laika telpas temperatūra 16ºC. Pirmskolas izglītības iestādēs noteikta maksimālā telpas temperatūra 23ºC, darba dienās no 7.00 - 19.00, ārpus darba laika no 19.00 - 7.00 telpas temperatūra 17ºC. Nav noteikta telpas minimālā temperatūra, kura var bojāt grāmatu krātuves! Priekškam Jēkabpilij vajadzīgas divas bibliotēkas? KoĒ

Atstājiet komentāru