2022.gada 15. augusts

Dzelde, Zelda, Zenta

Iedzīvotāju rosināts temats: Kas notiek ar kultūras un atpūtas dzīvi Jēkabpilī?

Iedzīvotāju rosināts temats: Kas notiek ar kultūras un atpūtas dzīvi Jēkabpilī?

Jēkabpils novada pārvaldei (JKP) jau gadu nav vadītāja un šo darbu veic vadītāja pienākumu izpildītāja. Iepriekš rīkotie konkursi uz šo amatu bijuši nesekmīgi. Nupat ir izsludināts jauns konkurss uz Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja amatu. Vai tas būs sekmīgs, to rādīs laiks. Tikmēr gan daļas iedzīvotāju, gan daļas deputātu vērtējumā kultūras dzīvē Jēkabpilī valda klusums, pasākumu skaits nepietiekams. Nesen, maija nogalē, par šo jautājumu plaša diskusija izvērtās sociālajā vietnē Facebook, kuru rosināja Anitas Brokas publicētais viedoklis. Viņa savā sociālā tīkla Facebook profilā uzdeva jautājumu: Kas notiek ar kultūras/atpūtas dzīvi Jēkabpilī? Savā ierakstā viņa kultūras dzīvi salīdzināja ar sporta pasākumiem pilsētā, kur sportā iespēju piedalīties ir ļoti daudz, savukārt kultūras dzīvē nē.

Viedoklis sociālajā vietnē, izraisa plašu diskusiju

“Kas notiek ar kultūras/atpūtas dzīvi Jēkabpilī? Jā, tieši Jēkabpilī, nevis Jēkabpils novadā! Jau gadiem – NEKAS! Runājot ar draugiem un paziņām, visi ir vienisprātis – tik neinteresanta kultūras/atpūtas dzīvē nav laikam nekur Latvijā! Tagad JKP ir tas ieguvums, ka var pie saviem nopelniem paņemt klāt visa novada pasākumus un ievietot tos KP afišās, taču tas nepadara faktu, ka Jēkabpilī nekas nenotiek, mazāk pamanāmu!” raksta Anita Broka.

Savā ierakstā viņa analizē, ko piedāvā afišas, piemēram, maija nogalē: “Paskatīsimies, kas tad ir afišās?! Tiešsaistes vakars bibliotēkā, tad vēl viens pasākums bibliotēkā, Jēkabpils kamerorķestra koncerts baznīcā, Ukuleles koncerts Krustpils kultūras centrā, turpat arī fotoizstāde, arī muzejā fotoizstāde. Vēl ir paredzēts ģimenes pasākums 1.jūnijā Kena parkā un Jēkabpils tautas teātra izrāde. Vēl atbrauks Rajecka un augustā būs Blūza dienas. Zinu vēl, ka Saliņā būs Sipeniece, bet nu to pat nereklamē. Viss. Pārējie pasākumi Sēlpilī, Elkšņos, Salā, Variešos, Viesītē, Vīpē, Mežārē, Biržos, Atašienē, Asarē utt.”

Anita Broka savā ierakstā uzsver, ka visi iepriekš minētie pasākumi ir vajadzīgi, taču to ir nepietiekami. Viņa norāda, ka šos pasākumus organizē kultūras iestādes nevis Jēkabpils kultūras pārvalde un uzdod jautājumu: Kāds ir Jēkabpils novada kultūras pārvaldes pienesums, ņemot vērā, ka pilsētā ir gan Krustpils saliņa, gan izremontēts Krustpils kultūras nams, gan estrāde Kena parkā, kāpēc brīvdienās tur valda klusums? Tāpat arī Anita Broka min daudzus piemērus no citu pašvaldību kultūras dzīves, kas liecina par pasākumu daudzveidību un bagātību.

Šis ieraksts sociālajā vietnē Facebook izraisīja plašu rezonansi Jēkabpils iedzīvotāju vidū, ar to bija dalījušies vairāk kā 218 lietotāji, vairāk kā 276 atzīmējuši ar patīk un vairāk kā 92 komentējuši, galvenokārt piekrītot viedoklim, ka Jēkabpilī kultūras dzīvē valda klusums.

Kultūras dzīves problēmas rosina skatīt komitejā

Pēc šī ieraksta Jēkabpils novada domes deputāte Elīna Serkova (LA) uzrakstīja iesniegumu Jēkabpils novada pašvaldībai, aicinot jautājumu par kultūŗas dzīvi Jēkabpilī izskatīt pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības komitejas sēdē, uz to uzaicinot arī Jēkabpils novada kultūras pārvaldes direktora p.i. Ilzi Cekuli. Viņai tika lūgts informēt par šogad jau notikušajiem un vēl plānotajiem pasākumiem kultūras dzīvē. Šis iesniegums tika ņemts vērā un uz 2.jūnija komitejas sēdi tika uzaicināta Ilze Cekule, kas komitejas dalībniekus iepazīstināja ar jūnija kultūras pasākumu afišu un nosauca šīs vasaras gaidāmos lielākos pasākumus arī jūlijā un augustā.

Pirms jautājuma skatīšanas novada priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks (Apvienība “Iedzīvotāji”) izteica piezīmi deputātei Elīnai Serkovai, ka neatbalsta šādu jautājumu, kas rosināti pēc ieraksta sociālajā tīklā, skatīšanu komitejas sēdē, jo “maz ko kurš varot sarakstīt un mēs te tagad diskutēsim”. Tāpat arī viņš rosināja, ka Elīnai Serkovai bijis jādodas uz kultūras pārvaldi un tur jārisina šis jautājums, nevis ar vēstuli jāvēršas pašvaldībā. Savukārt komitejas vadītāja Līga Kļaviņa(LZS) aicināja deputātus biežāk apmeklēt kultūras pasākumus, tad arī viedoklis par kultūras dzīvi būšot cits, piebilstot, ka esot pasākumos viņa sastopot vienus un tos pašus cilvēkus, jaunu seju esot maz. Tikmēr priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags (K) norādīja, ka daļu pasākumu vispār varētu neorganizēt un finansējumu novirzīt citām vajadzībām.

Tāpat arī, sākot ziņojumu par kultūras norisēm pilsētā, Ilze Cekule atzīmēja, ka Elīna Serkova, atšķirībā no citiem deputātiem, piemēram Leonīda Salceviča (JRP), nekad nav apmeklējusi Jēkabpils kultūras pārvaldi. Ilze Cekule, stāstot par kultūras pasākumiem, kas notikuši un kas vēl gaidāmi,  atzina, ka nereti to apmeklētība ir zema un šī iemesla dēļ pat ir nācies atcelt pasākumus.       

Elīna Serkova vēlāk publikācijā sociālajā vietnē Facebook savā profilā atzina, ka viņu sarūgtina šāda pašvaldības deputātu un atbildīgo darbinieku nostāja, kas vairāk diskutēja par to vai šāds deputātes ierosinājums ir skatāms komitejā vai nē, un nediskutēja par problēmu, kas ir acīmredzama, proti, kultūras dzīves norisēm pilsētā, izvērtējot plusus un mīnusus. 

Notikusi kadru maiņa kultūras pārvaldē

Jautājums par kultūras dzīvi pilsētā un novadā tika skarts arī Jēkabpils novada domes 30.jūnija sēdē, kad tās sākumā Jēkabpils kultūras pārvaldes p.i. Ilze Cekule plašāk informēja par gaidāmajiem pilsētas svētkiem, kā arī izskatot lēmumu projektu “Par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes direktoru”.

Pēc Jēkabpils pilsētas svētku, kas norisināsies 8.-9. jūlijā, programmas prezentācijas, deputāts Aivars Kraps (LA) jautāja, kāpēc, kad līdz svētkiem palikusi aptuveni nedēļa, joprojām nekur publiski nav pieejama pilna pilsētas svētku programma? Ilze Cekule solīja, ka 1.jūlijā programma tiks publicēta kultūras pārvaldes mājaslapā, uzskatot šo situāciju par normālu, jo svētku datumi iedzīvotājiem jau sen esot zināmi.

Izskatot lēmumu projektu “Par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes direktoru”, tika skaidrots, ka novada pašvaldībā saņemts Ilzes Cekules iesniegums, kurā viņa lūdza izsludināt konkursu uz direktora amatu, norādot, ka līdz jaunā direktora apstiprināšanai viņa var turpināt pildīt līdzšinējo darbu. Atsaucoties uz šo iesniegumu, pašvaldība ir izsludinājusi konkursu. Taču nav atbalstījusi piedāvājumu, ka līdz jauna direktora apstiprināšanai, vadītājas pienākumus varētu turpināt Ilze Cekule.  Uz laiku kamēr tiks atrasts jauns kultūras pārvaldes vadītājs, tika plānots šos pienākumus uzticēt Krustpils kultūras centra direktorei Intai Ūbelei, taču no viņas saņemts atteikums. Šonedēļ, 27.jūnijā Kultūras pārvaldē par pārvaldes direktores vietnieci darbu sākusi  Maija Bataraga-Vilka. Viņa šim amatam tika izvēlēta iekšējā konkursa kārtībā. Saskaņā ar domes lēmuma projektu, viņa veiks direktores pienākumus līdz būs noslēdzies konkurss un iecelts amatā kultūras pārvaldes direktors.

Deputāts Aivars Kraps atgādināja, ka pirms pāris mēnešiem domē tika apgalvots, ka Ilze Cekule ir tā īstā kandidatūra šim amatam, savukārt ar šo domes lēmumu viņai tiek izteikta neuzticība, jautājot, kas mainījies.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP) norādīja, ka Ilze Cekule bija šajā amatā uz laiku. Tagad esot saņemts iesniegums un notiekot minētās pārmaiņas. 

Aivars Kraps arī jautāja, ka iepriekš vairākkārt ir izskanējusi informācija, ka Ilzei Cekulei nebijis atbilstošas izglītības un vai pašvaldībā ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka viņai tāda ir?  Alfons Žuks atzina: “Nē, atbilstošas izglītības dokumenti pašvaldībai nav iesniegti.”

Aivars Kraps atzīmēja, ka “cilvēks, kas ir iecelts kultūras pārvaldes direktores vietnieces amatā no pirmdienas, jau no piektdienas sāk pildīt pārvaldes direktores pienākumus. Kāpēc deputāti netiek ar viņu iepazīstināti, lai būtu iespēja uzdot jautājumus?”

Raivis Ragainis norādīja, ka pašvaldības vadība šobrīd nesaskatījusi šādu vajadzību.

Savukārt Elīna Serkova rosināja pastiprināt kultūras pārvaldes darbinieku kapacitāti, jo esot novērojams, ka pie kadru mainības darbi “buksē”.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kultūras un izglītības jautājumos Alfons Žuks norādīja, ka kultūras pārvalde tiks galā ar darbiem. Taču nākotnē esot jāmaina tās koncepcija. “Jēkabpils kultūras pārvaldei būtu jāstrādā ar stratēģiskiem uzdevumiem un vadību, jāsniedz priekšlikumi, nevis reāli jāorganizē pasākumi, kā tas ir šobrīd. Kultūras pārvaldei jāstrādā līdzīgi kā strādā Izglītības pārvalde, kas nenodarbojas ar tiešu mācību procesa organizēšanu, bet gan vadību.” 

Vai gaidāmās pārmaiņas novada kultūras pārvaldes vadībā nesīs arī pārmaiņas kultūras dzīvē pilsētā, par to varēs spriest pēc kāda laika.

Komentāri (0-10/11)

 • po
  04.07.2022 15:51
  To po:
  Ko tas mēra vietnieks var izdarīt? Visu laiku ņurd zem deguna. Cilvēki par diviem gadiem ir atraduši no kultūras. Gribas mieru un vairāk pabūt ar savējiem.
  Ja nevar neko izdarīt, tad algu ar nevajadzētu saņemt!
 • Jēkabpilietis
  03.07.2022 23:28
  Lai mūsējie aizbrauc pie kaimiņiem. Līvānos vienmēr ir forši pasākumi.
 • Viedoklis
  03.07.2022 10:01
  Kraps un Co atkal mēģina tikt pie šprices? Mēģinājumi gāzt Žuku jau bija arī iepriekš!
  Šoreiz smuki uztaisīja ar feisīša "laiku" palīdzību...
  Par pasākumiem Jēkabpilī: Nebrauks pie mums lielie mākslinieki, jo jau ilgus gadus ir pieredze, ka nenāk pietiekams skaits pilsētnieku uz koncertiem! ...bļauj, ka nekas nenotiek - un nenāk! Pat BEZMAKSAS pasākumi ir kūtri apmeklēti!
 • Šķiet
  02.07.2022 20:23
  Tāpēc jau kultūras pārvaldē strādā darbiniekie, kam vajadzētu izvērtēt, kādus pasākumus cilvēki apmeklē, kurus nē un meklēt idejas, kā piesaistīt cilvēkus. Lielai daļai neinteresē operas un blūzi.
 • Pilsetniece
  02.07.2022 12:28
  Tautas namà ir haoss ne vadìba! Tur komandas dod apkopeja,maksliniece ne direktors.Cik ilgi tadu bezdarbìbu var apmaksàt?Direktors ar Tautas nama transportu kursè uz Sudrabkalnu uz savu vasaras mitni un sen vairs nerùp Jekabpils kultùra. Màkslinieks nevar bùt vadìtajs,organizators!
 • To po
  02.07.2022 11:54
  Ko tas mēra vietnieks var izdarīt? Visu laiku ņurd zem deguna. Cilvēki par diviem gadiem ir atraduši no kultūras. Gribas mieru un vairāk pabūt ar savējiem.
 • po
  02.07.2022 06:52
  Mums 'tak ir vesels mēra vietnieks kuram būtu kaut kas jādara! Par tādu algu vajadzētu dienu un nakti rukāt!
 • pam param
  01.07.2022 23:52
  Interesanti ko te kurš grib izrakt!!!? vai norakt....
  Es apmeklēju ļoti daudz pasākumus Jēkabpilī, un diemžēl pēc Covida mūsu sabiedrība nevisai apmeklē pasākumus. Arī bezmaksas pasākumi ir maz apmeklēti...... Kopumā publika ir pazudusi, tie nedaudzie ( kā tikai pieminēts), ir visos pasākumos tie paši. Un šovasar nevajadzētu žēloties par izklaides trūkumu! VAJAG APMEKLĒT! Deputāti arī varētu vairāk izrādīt interesi, un apmeklēt pasākumus, tad varbūt nāktu apgaismība - kāpēc tā, nevis tikai soctīklos bļaustīties
 • Nukse
  01.07.2022 23:37
  Jā, pilsētā pietrūkst pasākumu, dejas, ģimenes pasākumi brīvdienās.
 • juris
  01.07.2022 23:25
  Runājot par vecām sejām! Saukas pagastā svētku programma nobāl pret vienas z/s atvērto durvju dienas programmu!
12

Atstājiet komentāru