2022.gada 15. augusts

Dzelde, Zelda, Zenta

Pilsētas svētkos aicina iepazīt Jēkabpils dievnamu altārgleznas un ikonas

Pilsētas svētkos aicina iepazīt Jēkabpils dievnamu altārgleznas un ikonas

8.jūlijā aicinām doties izzinošā pastaigā un ielūkoties pilsētas dievnamos, informē Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Laura Trukšāne. 

Savus stāstus atklās dievnamu altārgleznas un ikonas. Dievnamos interesentus sagaidīs to vēstures pētnieki un draudžu locekļi, kas ļaus uzzināt vēl nezināmo par pilsētas dievnamu vēsturi un šodienu, ļaus atklāt svētbilžu un ikonu simbolisko nozīmi, to glezniecības principus,  garīgo vēstījumu un ceļu līdz Jēkabpils dievnamiem.

Pastaigas sākums plkst.17:00 pie Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīcas, kur mūs sagaidīs dievnama vēstures pētnieks Jānis Apīnis.  Tālāk ceļš vedīs uz Jēkabpils Svētā Miķeļa Evaņģēliski luterisko baznīcu, kur stāstu turpinās arhitekte un draudzes locekle Dace Lukševica. Jēkabpils vecticībnieku baznīcas durvis interesentiem vērs Jēkabpils Pomoras draudzes mācītājs Vladimirs Ivanovs, bet pastaigu noslēgsim Svētā Gara pareizticīgo klostera dievnamā ar māsas Tatjanas stāstījumu par ikonostasu un Dievmātes Marijas brīnumdarošās Jakobštates ikonu. 

Pasākuma ilgums – līdz četrām stundām. Pasākums ir bez maksas, bet aicinām dievnamos veikt ziedojumus. 

Dalībnieku skaits ir ierobežots,  nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29556045. 

Pastaigu organizē Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs, Jēkabpils pilsētas bibliotēka un Biedrība Jēkabpils mantojums sadarbībā ar dievnamu draudzēm.

Komentāri (0-2/2)

 • Skolnieciņš
  06.07.2022 18:17
  Katram cilvēka ir tiesības ticēt jebkam. Katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties kam ticēt, bet kam neticēt. Ticības brīvība ir svēta un neaizskarama. Bet vai mūsdienu Latvijā ir ticības brīvība? No sākta gala baltu tautas bija pagāni jeb daudzdievji. Baltu tautām bija savi Dievi un savas Dievietes. Tā bija pirms Vatikāns ar Romas pāvesta Inocenta Trešā rīkojumu nolēma veikt krusta karu pret baltu tautām. Tas izvērtās īstā baltu tautu genocīdā. Bet ko gan var gribēt no Vatikāna? Bībele ir pati asiņainākā grāmata uz Zemes. Ļaunums, kas nāk no Bībeles, ir neaptverams. Senāk tagadējās Palestīnas un Izraēlas teritorijā dzīvoja septiņas tautas – kānaānieši, hetieši, amorieši, ferisieši, chīvieši jebusieši – līdz brīdim, kad ebreju cilts Dievs Jahve ebrejiem apsolīja piena un medus upes. Mozus otrā grāmata (saukta EXODUS) 3. nodaļa 8. rindkopa: «Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, kur piens un medus tek, kānaāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, chīviešu un jebusiešu zemi.». Un ebreji sekoja ebreju cilts Dieva Jahves norādījumiem ar fanātisku degsmi. Mozus piektā grāmata (saukta DEUTERONOMIUM) 21. nodaļas 16., 17. un 18. rindkopa: «Turpretī no šo kaimiņu tautu pilsētām, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev dos tavās rokās, tev neko nebūs atstāt dzīvu, kam vien ir dzīva dvaša. Bet iznīcības lāsta piepildījumā tev ir jāiznīcina hetieši un amorieši, kānaānieši un ferisieši, hīvieši un jebusieši, kā tas Kungs. Tavs Dievs, tev ir pavēlējis. Lai tie jūs neiemācītu atdarināt visas tās negantības, kas tiem piemīt, un ko tie dara, kalpodami saviem dieviem, ka jūs neapgrēkotos pret to Kungu, savu Dievu.». Mozus otrajā grāmatā (Toras piecu grāmatu cikla otrajā grāmatā) ebreju cilts Dievs Jahve ebreju tautai sola labu zemi un pārticību, bet jau Mozus piektajā grāmatā (Toras piecu grāmatu ciklu noslēdzošajā grāmatā) ebreju cilts Dievs Jahve aicina ebreju tautu veikt veselu septiņu tautu genocīdu – totālu iznīcību. Un ebreji tam piekrīt, un ebreji to izdara. Rabīns Mozus neizsaka it nekādu sašutumu par šādu cietsirdīgu un prātam neaptveramu rīcību. Rabīnu Mozu viss pilnībā apmierina. Tādējādi, uzsākdams baltu tautu genocīdu un Baltijas zemju iekarošanu, Romas pāvests Inocents Trešais rīkojās kā Bībelē rakstīts. Prūši ir jau izzuduši. Nav tādas valsts kā Prūsija, nav arī prūšu valodas. Ne kānaānieši, ne hetieši, ne amorieši, ne ferisieši, ne chīvieši, ne jebusieši nelūdz ebreju tautai 40 000 000 eiro, jo šīs tautas ir nežēlīgi iznīcinātas ar ebreju tautas rokām. Šīs tautas vairs nevienam neprasa 40 000 000 eiro, ne arī citus labas gribas likumus.
  Paldies Dieviem! Latvijas Bībeles biedrība 1992. gadā veica vērienīgu darbu un laida klajā pilnu Bībeles izdevumu ar visiem oriģinālajiem tekstiem.
 • Skolnieciņš
  06.07.2022 17:57
  Nevajag vazāties pa baznīcām! Kristietība nav mūsu zemes vietējā reliģija, jo kristietība mūsu zemē ienāca kā varmācīgs okupants līdzīgi kā krievu zaldāti Ukrainā. Latvieši vienmēr bija pagāni jeb politeisti jeb daudzdievji. Atcerēsimies senos Dievus un senās Dievietes! Ticēsim Latvju Dieviem!!!

Atstājiet komentāru