2021.gada 21. oktobris

Severīns, Urzula

No 11.oktobra, noteiktas izmaiņas Jēkabpils novada izglītības iestāžu darbā

No 11.oktobra, noteiktas izmaiņas Jēkabpils novada izglītības iestāžu darbā

Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs juris Līcis informēja, ka patlaban, (dati uz 8.oktobri) Jēkabpils novadā 42 klases  atrodas karantīnā un strādā attālināti. Savukārt beigusies karantīna ir 63 klasēm. Tāpat arī ir 19 darbinieki karantīnā un viens skolēns individuālajā karantīnā. 

Juris līcis norāda, ka situācija ir mainīga. Valstī,  lai ātrāk skolēni atgrieztos klātienē ir pieņemta likumdošanas norma, ka karantīnas septītajā dienā skolēns veic covid-19 testu un saņemot negatīvu rezultātu, atgriežas skolas solā. Kā zināms, patlaban divās nedēļās reizi notika skolēnu testēšana, sākoties ārkārtas situācijai, testēšana notiks katru nedēļu. Laboratorijām skolām būs jāpiegādā arī individuālie eksprestesti ātrai diagnosticēšanai, ja skolēnam parādās elpceļu infekcija vai citas saslimšanas pazīmes , lai skolā varētu veikt šo ekspres testu un, ja nepieciešams, pēc tam veikt pilnu testu.

No 11.oktobra izglītības iestāžu darbā noteiktas izmaiņas. Sejas maskas arī klasēs jāvalkā, sākot no 1. klases. 

“Diemžēl maskas skolām joprojām nav piegādātas un vecākiem tās jāiegādājas par saviem līdzekļiem. Par šo jautājumu jau tika runāts augustā, bet joprojām aizsargmaskas skolām nav piegādātas. Varēja naudas līdzekļus iedot pašvaldībām un mēs jau sen maskas būtu nopirkuši. Visu aizkavē sarežģītais iegādes process - maskas pasūta Izglītības ministrija, ieprēk Aizsardzības ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tās izdalīs novadu civilās aizsardzības speciālistiem un tie tad tālāk nogādās izglītības iestādēm, process garš un sarežģīts. Oktobra vidus un masku nav,” secina Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks.

Izglītības iestādes nevarēs rīkot ekskursijas, pasākumus ārpus izglītības procesa, nometnes.

Sejas maskas būs obligāti jānēsā visās telpās, kur uzturas vairāk par vienu cilvēku.

Skolas mācības klātienē varēs pārtraukt, ja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) konstatēs augstu Covid-19 izplatības risku.

Interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība personām, kurām nav Covid-19 sertifikāta, varēs notikt attālināti vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu.
Interešu izglītība varēs notikt arī individuāli vai arī vienas klases vai grupas vai kursa izglītojamiem.

Interešu izglītības pasākumos izglītojamiem no dažādām klasēm un grupām varēs piedalīties ne vairāk kā 20 personas.

Valdība arī lēma, ka klātienes augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Izglītības iestādēm jānodrošina izglītības process tā, lai novērstu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupu vienlaicīgu atrašanos vienā telpā, kā arī jānovērš to sajaukšanos ārtelpās starpbrīžos.

Paredzēts, ka sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē, turklāt vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no treniņa norises telpas platības vai 10 kvadrātmetri peldbaseinā.

Atstājiet komentāru