2020.gada 28. oktobris

Antoņina, Ņina, Ninona, Oksana

Noslēgušies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ēkas un tās struktūrvienības Barkavā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2019.gada 2.septembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkai Pasta ielā 1, Jēkabpilī, savukārt 2019.gada 10.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības mācību – ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā.

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas Pasta ielā 1, Jēkabpilī un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža projekta ietvaros veiktas šādas darbības:

- ēkas ārsienu siltināšana;

- ēkas cokola siltināšana;
 
- jumta pārseguma un bēniņu pārseguma siltināšana, nomainot esošo jumta pārsegumu un siltumizolāciju;

- veco logu maiņa pret jauniem PVC logu blokiem, veicot logu ailu siltināšanu;

- veco ārdurvju maiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, veicot durvju ailu siltināšanu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 508 588,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 432 299,80 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 76 288,20.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 
Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/19/I/001

Jēkabpils Agrobiznesa koledža mācību-ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā projekta ietvaros veiktas šādas darbības:

- ēkas ārsienu siltināšana;

- ēkas cokola siltināšana;
 
- jumta pārseguma siltināšana, nomainot esošo jumta pārsegumu un siltumizolāciju;

- veco logu maiņa pret jauniem PVC logu blokiem, veicot logu ailu siltināšanu;

- veco ārdurvju un vārtu maiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, veicot durvju ailu siltināšanu;

- rekuperācijas sistēmu uzstādīšana atsevišķās telpās;

- apkures sistēmas decentralizācija uzstādot biokurināmā apkures katlus;

- katlu telpas sienu mūrēšana un grīdas izveidošana;

- siltumenerģijas ieguvumi, uzlabojot ēkas siltumizolāciju - sienas virsmas remonts, plaisu hermetizēšana, paneļu savienojumu vietas ar ķieģeļu mūri aizpildīšana ar elastīgu mastiku. Tvaika izolējošo lentu pa logu perimetru uzstādīšana visiem fasādes logiem. Iekšējas tvaika izolācijas lentas uzstādīšana visiem fasādes logiem. Logu aiļu malas apdare no iekšpuses, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža. Logu un durvju blīvējuma gumijas mainīšana. Logu un durvju furnitūras pieregulēšana.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 407 550,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 1 196 417,50 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 211 132,50.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā, energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 
Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/19/I/002

Atstājiet komentāru