2020.gada 31. oktobris

Rinalda, Rinalds, Valts

Krustpils pils pagalmā atjauno muižas klēts ēku un pils C korpusu

Šonedēļ Jēkabpils domes vadība – mērs Aivars Kraps un mēra vietniece Kristīne Ozola, kā arī pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola, būvdarbu vadītājs Andris Barkāns un būvinženieris Uldis Bērziņs kopā ar Jēkabpils vēstures muzeja direktori Inesi Berķi, citiem speciālistiem un vietējo mediju žurnālistiem apskatīja būvdarbu gaitu Krustpils pils muižas klēts ēkā un C korpusā. Krustpils pils muižas klēts vēsturiskās ēkas pirmajā stāvā plānots izvietot Jēkabpils Tūrisma informācijas centru, tādējādi visa tūristiem nepieciešamā informācija par pilsētas vēsturi un apskates objektiem būs pieejama vienuviet – Krustpils pils teritorijā. 

Jēkabpils vēstures direktore Inese Berķe stāsta, ka pirmajā stāvā būs liela zāle, kurā darbinieki apkalpos tūristus, sniedzot informāciju par pili, pilsētu un apskates objektiem. Savukārt pagrabstāvā jeb cokolstāvā būs dažādi apskates objekti. Šeit būs izvietota ekspozīcija par ceļošanas tradīcijām Jēkabpilī. Būs ekspozīcija par to, kādas Jēkabpilī bijušas viesnīcas, kafejnīcas, kādi bijuši šo kafejnīcu lietošanas noteikumi, kādas bijušas cenas un biļešu cenas transportam, kādi apskates objekti bijuši, kādi nosacījumi Latvijas pirmās Brīvvalsts laikā bija tūristiem. Inese berķe stāsta, ka toreiz tika izdoti speciāli ceļveži, kā tūristam uzvesties. Cokolstāvā ir saglabājusies telpa, kurā kādreiz atradās Padomju armijas karceris. Apmeklētāji varēs ne tikai apskatīt, kāds izskatījās karceris, bet arī klausīties audio atmiņu stāstus un rast atbildes uz jautājumiem, par kādiem pārkāpumiem tur varēja nokļūt, cik ilgs laiks bija jāpavada un vai bija iespējams sodu samazināt. 

Būvdarbus objektā veic AS “Būvuzņēmums restaurators”, kas piesaistījis apakšuzņēmēju SIA “Erbauer Group”. Līgums par ēkas pārbūvi noslēgts par vairāk nekā 338,6 tūkstošiem eiro. 

Būvdarbu vadītājs Andris barkāns informēja, ka ēkas būvniecība pabeigta 80 %  apmērā. Ēkas ārpuse jau sakārtota, šobrīd  tiek veikti iekšdarbi. Paredzēts, ka būvdarbi objektā tiks pabeigti līdz 15.oktobrim, bet vēl jāveic interjera ierīkošana un mēbeļu uzstādīšana, tādēļ Tūrisma informācijas centra atvēršana šajā ēkā apmeklētājiem varētu būt tikai pavasarī.

Atjaunojot seno muižas klēts ēku domāts arī, kā to izmantot cilvēkiem ratiņkrēslos. Tā kā uz ieeju ēkā ved salīdzinoši stāvas kāpnes, šeit tiks ierīkots pacēlājs. Diemžēl nav tehnisku iespēju nodrošināt cilvēkiem ratiņkrēslos nokļūšano cokolstāvā. Inese Berķe sacīja, ka tiks domāts kā, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, arī apmeklētājiem ratiņkrēslos nodrošināt pieejamu informāciju par ekspozīciju pagrabstāvā.

Līdztekus šiem darbiem Krustpils pilī ir iesākta arī C korpusa atjaunošana, ko arī veic AS “Būvuzņēmums restaurators” sadarbībā ar SIA “Erbauer Group”. Tur iecerēts izveidot ekspozīciju par muižas virtuvi. Būvdarbi šajā objektā gan ir apstājušies jau vairākus mēnešus. Jēkabpils pilsētas domes būvinženieris Uldis Bērziņš sacīja, ka dīkstāves iemesls ir tas, ka, nokaļot nost apmetumu, tika konstatēts, ka plaisas ir lielākas nekā paredzēts projektā. Tāpat arī atrokot pamatus, konstatēts, ka tie vairs netur sienas un jāveic pamatu stiprināšana. Tāpēc nācies pasūtīt jaunu projekta risinājumu, un projektētāji vēl to izstrādā. Tikai pēc tam, kad risinājums tiks pabeigts un saskaņots, varēs konstatēt, kādas būs papildu izmaksas un par kādu laika periodu tiks pagarināts būvniecības termiņš. Iepriekš bija plānots pārbūvi pabeigt līdz 15.oktobrim.

Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir plānotas 1735680,63 eiro; t.sk. attiecināmās izmaksas 1735680,63 eiro, no kurām ERAF finansējums 938 716, eiro, valsts budžeta dotācija 140321,00 eiro un pašvaldības finansējums 656643,63 eiro.

Atstājiet komentāru