2020.gada 11. jūlijs

Leonora, Svens

Jēkabpilī līdz 2.jūlijam pagarināts radošo darbu konkursa “Manai pilsētai – 350” projektu iesniegšanas termiņš!

Jēkabpilī līdz 2.jūlijam pagarināts radošo darbu konkursa “Manai pilsētai – 350” projektu iesniegšanas termiņš!

Šogad Jēkabpils pilsēta svin savu 350. dzimšanas dienu. Lai sveiktu ikvienu jēkabpilieti un pilsētas viesi svētkos, veicinātu jēkabpiliešu radošo darbību un iesaistīšanos kultūras dzīves veidošanā, kā arī attīstītu dažādu nozaru radošo mijiedarbību, 1. aprīlī Jēkabpils Tautas nams izsludināja radošo darbu konkursu “Manai pilsētai - 350”. Konkursa nolikumam visatbilstošākie iesniegtie darbi tiks eksponēti izstādē “Manai pilsētai - 350”, kuras atklāšana notiks Jēkabpils Tautas namā 4. augustā. Konkursa tēma ir “Mana Jēkabpils” - tagadne un vēsture, nemitīgie procesi un mirkļa apstāšanās, attīstība un savstarpēja mijiedarbība. Konkursa izaicinājums - jebkādā radošā mākslas izteiksmes veidā atklāt savu piederību pilsētai, atainot savu pilsētu no sava skatupunkta, radot paliekošu radošu darbu, kuru iespējams iekļaut izstādē “Manai pilsētai – 350”.

Konkursa mērķis ir veicināt jēkabpiliešu un Jēkabpils pilsētai piederīgo Latvijas iedzīvotāju radošo ideju attīstību, izaugsmi un lokālpatriotismu, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras dzīves veidošanā, attīstot radošo domāšanu un praktiskās iemaņas dažādu radošu mākslas projektu realizēšanā.

Konkursa nolikums ir publicēts mājaslapās www.jekabpils.lv un www.jkp.lv. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu. Konkursa darbu projektu jāiesniedz elektroniski līdz 2020. gada 2. jūlijam. Iesniegtos darbus izvērtēs žūrija 4 cilvēku sastāvā - Jēkabpils Kultūras pārvaldes pārstāvji, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvis, Jēkabpils Mākslas skolas pedagogs.

Konkursa organizatoram ir tiesības mainīt projektu un darbu iesniegšanas termiņu, kā arī izstādes norises laiku, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus.

Santa Skosta,
Jēkabpils Tautas nama
pasākumu organizatore

Atstājiet komentāru