2020.gada 2. jūnijs

Emma, Lība

Jēkabpils dome piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā

Jēkabpils dome piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā

Jēkabpils pilsētas domes 23.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums apbalvot ar naudas balvām Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, portālu Radio1.lv informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļā.
Tāpat naudas balvas piešķirtas Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamajiem un kolektīviem, un viņu pedagogiem par izciliem sasniegumiem kultūrā valsts un starptautiska mēroga skatēs, konkursos, festivālos.

Naudas balvas piešķirtas arī amatiermākslas kolektīviem, to mākslinieciskajiem vadītājiem, koncertmeistariem, kormeistariem par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiska mēroga amatiermākslas skatēs, konkursos vai festivālos. Kopumā naudas balvas piešķirtas 57 izglītojamajiem, 33 pedagogiem, 17 izglītības iestāžu mākslinieciskās pašdarbības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem, kā arī četriem Jēkabpils pilsētas amatiermākslu kolektīviem. Apmaksa veikta ar pārskaitījumu no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pieņemtajā lēmumā noteikts, ka naudas balvas kolektīviem budžeta grozījumos iekļaus attiecīgās iestādes tāmē, kurā kolektīvs darbojas. Ierasts, ka ik gadu pašvaldība apbalvotos sumināja atsevišķā svinīgā pasākumā. Diemžēl šogad, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, šāda mēroga pasākums nevarēja notikt. 

Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps: “Patlaban dzīve ieviesusi korekcijas daudzos mūsu iepriekš plānotajos pasākumos, tomēr es ceru, ka mēs kopīgā pasākumā, lai suminātu apbalvojumu saņēmējus, varēsim tikties vasaras beigās. Katrs skolēns, pedagogs vai kolektīvs, kurš saņēma pašvaldības balvu par izciliem sasniegumiem,  to patiešām ir pelnījis- ar savu darbu, laiku un zināšanām. Jebkurš panākums netiek sasniegts viegli. Tas vienmēr prasa uzdrīkstēšanos, piepūli un neatlaidību gan skolēniem, gan pedagogiem. Tāpat rūpīgs darbs bija jāiegulda amatierkolektīviem un viņu vadītājiem, lai skatēs un konkursos uzrādītu augstākos rezultātus. Sveicu jūs visus ar panākumiem un aicinu neapstāties pie sasniegtā arī turpmāk!”

Kopā naudas balvām un nodokļiem skolēniem, pedagogiem un kolektīviem izlietoja EUR 19 062,47 no budžetā plānotā finansējuma. Papildus līdzekļi budžeta grozījumos nebija nepieciešami.

Atstājiet komentāru