2021.gada 17. aprīlis

Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Jēkabpils 2.vidusskolai - 100

Jēkabpils 2.vidusskolai - 100

Jēkabpils 2.vidusskola 1.martā svinēja savu 100. jubileju. Skolai tas ir garš un bagāts mūžs. Šajos gados skola ir pilnveidojusies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Pašreiz tā piedzīvo būtiskas pārmaiņas, kas mudina gan skolotājus, gan skolēnus mainīties. Gudriem, zinošiem un radošiem skolotājiem jākļūst arī par atbalstošiem, rosinošiem, konsultējošiem, saprotošiem un gataviem mācīties un apgūt jaunas tehnoloģijas kopā ar skolēniem. Skolotājiem jāaudzina gudri, enerģiski un pārmaiņām atvērti skolēni.

Skolu raksturo atslēgas vārdi: pārmaiņas, iekļaujoša, atvērta, skola visiem. Vieta, kur katrs bērns iegūst savām spējām atbilstošu izglītību, lai kļūtu zinošāks, prasmīgāks, gudrāks, celtu pamatu sava mūža karjeras ēkai, kur mācās sadzīvot, strādāt komandā, uzklausīt un sadzirdēt, pieņemt citādo, būt tolerantam.

Man ir īpašs gandarījums, ka vienlaicīgi ar tradīciju saglabāšanu un ievērošanu Jēkabpils 2.vidusskola ir arī mūsdienīga savā attīstībā, atvērta jauninājumiem, izaugsmei un pārmaiņām. Savas skolas 100. dzimšanas dienu mēs visi -  skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki - visi svinēsim kopā 2.martā. Svinību centrālais notikums būs svētku koncerts „Skola ar tradīcijām un nākotni…”, kad uz skolas svinību zāli plkst. 9.50 dosies 1.-4.klašu un 10.-12.klašu skolēni, bet plkst. 11.50 pulcēsies 5.-9.klašu skolēni.

Skola ir vieta, kur atmiņu zvans savij paaudzes kopā. Tikšanās absolventu salidojumos un skolas jubilejās ir īstais mirklis, lai mēs viens otram vaicātu: “Vai atceries?” Uzvirmo daudz atmiņu, interesantu notikumu, prieka un arī skumju brīžu. Kaut uz vienu vakaru, bet laiks apstājas. Aicinu skolas absolventus, bijušos pedagogus uz skolas simtgades svinīgo pasākumu 2020.gada 14.novembrī.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu papildus piesaistīti līdzekļi no ES struktūrfondu projekta ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’, kas ļauj pārveidot skolu par mūsdienīgu mācību iestādi ar modernizētu materiāltehnisko bāzi, pārbūvētiem un moderni aprīkotiem mācību kabinetiem, rekreācijas telpām, krāsainiem gaiteņiem, vizuāli pievilcīgu svinību zāli, plašām un ērtām garderobēm. Estētiski pievilcīgs un skolēniem ļoti mīļš ir kļuvis gaišais, plašais vestibils. Skola ir piemērota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Katrā jubilejā tiek izteikti novēlējumi, tāpēc skolēniem novēlu izvirzīt drosmīgus mērķus un neatlaidīgi strādāt pie to sasniegšanas. Skolotājiem- nezaudēt degsmi, nesavtīgi nododot savu pieredzi un zināšanas skolēniem. Lai kvalitatīvi un dinamiski attīstās mūsu skola arī turpmāk!

Jēkabpils 2.vidusskolas direktore
Ilona Salmiņa

Atstājiet komentāru