2021.gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

Jēkabpils dome likvidēs Jēkabpils pamatskolu, pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai

Jēkabpils dome likvidēs Jēkabpils pamatskolu, pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai

Jēkabpils dome nolēmusi no 1.septembra likvidēt Jēkabpils pamatskolu, to pievienojot Jēkabpils 2.vidusskolai.

Pamatskolas telpās Rīgas ielā mācību darbs turpināsies, taču  izglītības programmu īstenošanas vieta Rīgas ielā 200 tiks reģistrēta kā 2. vidusskolas struktūrvienība. Lēmums paredz, ka Jēkabpils pamatskolas pievienošana 2. vidusskolai jāpabeidz līdz 2020. gada 31. augustam. No 1.septembra visi pamatskolas skolēni būs Jēkabpils 2.vidusskolas skolēni.

Pagājušās nedēļas domes sēdes informatīvajā daļā  deputāts Raivis Ragainis sacīja, ka pie viņa vērsušies vairāki iedzīvotāji, kuru bērni mācās Jēkabpils pamatskolā un vēlējās zināt, kā tiks organizēta skolēnu plūsma, kuras klases pāries uz telpām 2. vidusskolā, kuras paliks telpās Rīgas ielā, kas notiks ar klasēm, kas šobrīd ir Jēkabpils valsts ģimnāzijas telpās. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājs Juris Līcis sacīja, ka par pārmaiņām un klašu izvietošanu ir informēti skolu direktori, kas tālāk informāciju sniegs vecākiem. Plašākai sabiedrībai publiskā vidē Izglītības pārvalde pagaidām sniegt informāciju neesot plānojusi, jo visi iesaistītie esot informēti.

Jēkabpils domes lēmums paredz, ka Jēkabpils 2.vidusskola turpmāk pārņems speciālo izglītības programmu, ko īsteno pamatskolā: profesionāli orientētā virziena programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pammatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem realizācija.

Tāpat arī pēc skolu apvienošanas, Jēkabpils pamatskolas tiesības, saistības un manta pāries 2. vidusskolai un 2. vidusskola pārņems arī darba tiesiskās attiecības ar pamatskolas pedagoģisko un tehnisko personālu, cik tas būs iespējams. Reorganizācijas procesa izdevums segs no Jēkabpils pašvaldības budžeta un pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas.

Jēkabpils Izglītības pārvalde  Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtījusi saskaņošanai šo lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus. Lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas. Abu skolu direktoriem uzdots informēt darbiniekus, izglītojamos, vecākus un darbinieku pārstāvjus, tai skaitā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jēkabpils Starpnovadu arodbiedrības organizāciju, par  Jēkabpils pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to 2. vidusskolai, un ar to saistīto iespējamo darbinieku skaita samazināšanos.

Foto: jekabpils.lv
Attēlā: Jēkabpils 2.vidusskolas renovētā ēka.

Komentāri (0-2/2)

  • Koko
    02.03.2020 13:17
    Ja līdz skolai var aiziet kājām, tad labi. Bet, ja jābrauc ar autobusu, tad kāda nozīme, vai pāri tiltam vai tilta šajā pusē.
  • Viesis
    01.03.2020 21:50
    Ļoti labi. Nebūs bērnam jāmaina ik pa diviem gadiem skola un skolotāji. Varēs mācīties no 1.līdz pat 12.klasei vienā skolā.Galvenais nebūs jābrauc pāri tiltam.

Atstājiet komentāru