2021.gada 25. janvāris

Sigurds, Zigurds

Īstenots projekts Jēkabpils jaunieši sirdspukstos

Īstenots projekts Jēkabpils jaunieši sirdspukstos

Jēkabpils pilsētas pašvaldība laika posmā no 08.07.2019.-07.05.2020. ir īstenojusi Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam projektu “Jēkabpils jaunieši sirdspukstos”. Projekta līguma Nr. Nr.VP2019/1.2-14. Projekta mērķis bija pilnveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni Jēkabpils pilsētā un veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības realizētās jaunatnes politikas jomā, uzsākot darba ar jaunatni politikas plānošanas stratēģijas ieviešanu, pievēršoties vietēja un starptautiska līmeņa jauniešu brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas pašvaldībā izstrādāšanai un iedzīvināšanai.

Pojekta laikā veiktas sekojošas aktivitātes: virzīta Jēkabpils jaunatnes stratēģijas apstiprināšana (organizēta sabiedriskā apspriešana un stratēģijas apstiprināšana), noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz daļu no Vidzemes reģiona jauniešu mājām/centriem, kas Latvijā izveidoti Latvijas-Šveices sadarbības programmā 2011.-2015. gados, brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas izveide pašvaldībā, notikušas divas jauniešu tikšanās, kuru mērķis plānot starptautiskā brīvprātīgā darba projekta pieteikumu., kā arī starptautiskā brīvprātīgā darba projekta pieteikuma sagatavošana, kurā līdz 7. maijam notiks projekta pieteikuma iesniegšana.

Projektā sasniegtie rezultāti dos ilgtermiņa ieguldījumu jaunatnes darbā pašvaldībā, jo Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijā noteikti prioritārie virzieni laika posmam no 2019.-2025. gadam, savukārt brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas izveide jauniešiem, vecumā no 13-25 gadiem, jau pavisam drīz ļaus kļūt par brīvprātīgajiem pašvaldības iestādēs, ko jaunieši varēs dokumentēt brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņās.

Visi jaunieši, kuri 2020. gada laikā būs veikuši brīvprātīgo darbu vismaz 60 stundu apmērā tiks aicināti uz Brīvprātīgo godināšanas pasākumu, kura laikā tiks izsniegts apliecinājums par veikto brīvprātīgo darbu. Par jauniešu iespējām uzsākt veikt brīvprātīgo darbu, informācija tiks sniegta, līdzko tas būs atļauts piesardzības pasākumu ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Jaunatnes lietu speciāliste Elīna Ziediņa

Atstājiet komentāru