2020.gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

Jauniešus aicina uzzināt par uzņēmējdarbības pamatiem un jaunu produktu radīšanu

Jauniešus aicina uzzināt par uzņēmējdarbības pamatiem un jaunu produktu radīšanu

Ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 25 gadiem aicināts uz Latvijas Lietuvas pārrobežu projekta "CREAzone 2.0" pasākumiem, kuros septembrī varēs uzzināt par iespējām apgūt uzņēmējdarbības pamatus jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai. CREAzone" iepazīšanās pasākumi tiks aizvadīti Ventspilī, Kuldīgā, Jēkabpilī (13.09.2019. Jēkabpils, Ralfs Minkevičs, Jēkabpils, Agrobiznesa koledža, no pulksten 9:45 līdz pulksten 11:20;), Saldū, Tukumā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī, informējot jauniešus par iespējām kļūt par kādu no 240 projektā "CREAzone 2.0" iesaistītajiem Latvijas un Lietuvas jauniešiem.

Projekts "CREAzone", kas aizvadīs savu otro ciklu, ir jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta programma, kas sastāv no pieciem posmiem un ilgst septiņus mēnešus. Projekta īstenošanas gaitā jaunieši praktiskā ceļā nodarbojas ar biznesa ideju attīstīšanu, izmantojot praktisko darbnīcu, tīklošanās pasākumu, pieredzes apmaiņas pasākumu formātus.

Projekta pirmajā posmā uzvaras laurus plūca startapa komanda no Lietuvas "EquuSight", kas izstrādā risinājumu sporta zirgu veselības monitoringa nodrošināšanai.

Darbību "CREAzone" projektā jau otro gadu sāks 120 motivēti jaunieši no Latvijas un Lietuvas, taču pēc katra apmācību posma to skaits pēc piltuves principa tiek samazināts, uz nākamo no posmiem aicinot motivētākos un progresējošākos.

Lai labāk izprastu CREAzone projektu, ikviens tiek aicināts apmeklēt iepazīšanās pasākumus, kur uzņēmēji Ralfs Minkevičs (SIA "ELKO EP BALTIC" un SIA "Motiva Latvija" attīstības direktors, Turības Biznesa inkubatora līdzdibinātājs) un Reinis Ņikuļcevs (SIA "Rocketgrip") iepazīstinās ar uzņēmēju ikdienu un izaicinājumiem.

Tā, piemēram, tiekoties ar Ralfu Minkeviču, būs iespēja dzirdēt viņa stāstu, kurā bijuši kāpumi un kritumi. Gūtas mācības un jaunas atziņas, kas palīdzējušas viņam tapt par cilvēku, kāds viņš ir šodien, un kurš nedomā apstāties pilnveidoties.

Savukārt jaunais uzņēmējs Reinis Nikuļcevs pastāstīs par to, kā jau no bērnības interesējies par uzņēmējdarbību, gadu no gada pats radot mazus projektus un meklējot īsto produktu. Par to, kā Reinis, mācoties vidusskolā, kopā ar klasesbiedru lika pamatus savam uzņēmumam, dibinot skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), un to, ka nebaidīšanās uzņemties risku bija viens no lielākajiem plusiem tam, cik ļoti uzņēmums šobrīd ir audzis, ātri vien no SMU pārtopot par SIA "Rocketgrip", kura produkciju lieto jau 26 pasaules valstīs.

Projektā ir aicināti piedalīties profesionālo skolu, koledžu un augstskolu studenti, kā arī citi jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri ir motivēti un apņēmības pilni apgūt un pielietot praksē projekta laikā iegūtās zināšanas un prasmes.

Atstājiet komentāru