2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Uzsākta Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas 2018.- 2024. gadam izstrāde

Uzsākta Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas 2018.- 2024. gadam izstrāde

Ceturtdien 19. oktobrī Domes sēdē tika izskatīts lēmumprojekts par Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes uzsākšanu.

Lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētā darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, uzlabotu jauniešu- personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem- dzīves kvalitāti, sekmētu jauniešu izaugsmi, veicinātu viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību, tiks uzsākts darbs pie Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes.

Būtiski, ka vietējie jaunieši līdzdarbojas šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei, izveidota darba grupa desmit cilvēku sastāvā, kurā ietilpst cilvēki, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, jaunatnes darbinieki kā arī jaunieši.

Darba grupai līdz 2018. gada 1. februārim jāistrādā jaunatnes politikas startēģija 2018.- 2024. gadam, un jāiesniedz tā izstaīšanai Sociālo , izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejai.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Jaunatnes lietu speciāliste
Mob.tālr. +37125906344
ieva.gadmane@jekabpils.lv

Atstājiet komentāru