2020.gada 10. jūlijs

Lija, Olīvija, Odrija

Aicina pieteikties Jēkabpils jauniešu domes sastāvam

Aicina pieteikties Jēkabpils jauniešu domes sastāvam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties jauniešus, kuri vēlas darboties Jēkabpils jauniešu domē. Pieteikšanās izsludināta atbilstoši Jēkabpils jauniešu domes nolikumam.

Jēkabpils jauniešu dome ir Jēkabpils pilsētas domes izveidota institūcija ar mērķi sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.

Pieteikties aicinām jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem no pilsētas skolām, skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu iniciatīvu grupām, jaunatnes organizācijām, kā arī studējošos, augstskolu pabeigušos un citus jauniešus, kuri vēlas aktīvi darboties Jēkabpils jauniešu domē. Pārstāvjus, darboties Jauniešu domes sastāvā, var izvirzīt arī Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, jauniešu iniciatīvu grupas un jaunatnes organizācijas.

Pieteikties jauniešu domes sastāvam iespējams līdz 2017.gada 20. septembrim, iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, kā arī pievienojot motivācijas vēstuli. Pieteikumus aicinām iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā vai pa e-pastu ieva.gadmane@jekabpils.lv

Nepieciešamības gadījumā tiks organizēta jauno Jēkabpils jauniešu domes locekļu atlase intervijas veidā.

Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru