2020.gada 13. jūlijs

Margarita, Margrieta

Jaunieši no Vācijas iepazīst Jēkabpili

Jaunieši no Vācijas iepazīst Jēkabpili

2015. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos, un kā partnerorganizācija piekrita piedalīties Erasmus+ programmas projektā “ABItour2015+”, sadarbojoties ar Vācijas reģionu Anhalt-Bitterfeld.

Mobilitātes projekta ietvaros 5.- 25.martā Jēkabpilī viesojas jaunieši- Philipp Rydz un Annika Ristau- no Vācijas, kuri trīs nedēļu laikā kā praktikanti iepazīs Jēkabpils pilsētu, pašvaldības darbu, tās struktūrvienības, organizācijas u.c. Projekta mērķis ir atbalstīt dalībniekus prasmju iegūšanā un nostiprināšanā, ļaujot darboties tiem citā profesionālajā darba vidē. Trīs nedēļu apmācību mērķis ir veicināt jauniešu personības attīstību un izpratni par reālu Eiropas identitāti.

Pirmās nedēļas laikā Philips un Annika ir iepazinuši Jēkabpils pilsētas tūrisma objektus, kultūras pasākumu klāstu, izglītības iestāžu darbību, pašvaldības struktūru un darbu. Jaunieši tikušies ar biedrību “13. Pirmdiena”, Jēkabpils NVO resursu centra brīvprātīgajiem no Ukrainas un Francijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentiem, kā arī Jēkabpils jauniešu domi.

Līdz 25.martam jaunieši realizēs projektu par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu Jēkabpilī. Tiks veikta pašreizējās situācijas izpēte, anketēšana, lai noskaidrotu, cik daudzi cilvēki šķiro atkritumus, un salīdzinājums ar atkritumu apsaimniekošanu Vācijas reģionā Anhalt-Bitterfield. Izstrādāto projektu jaunieši prezentēs 24. Martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Jaunatnes lietu speciāliste

Atstājiet komentāru