2020.gada 21. janvāris

Agne, Agnese, Agnija

Ko atnesis mums septembris?...

Ko atnesis mums septembris?...

 Šķiet, tikai aizvakar Kalpaka laukumā ar senlaicīgo skolas zvanu ieskandinājām veiksmīgu jauno mācību gadu, bet nu septembris jau palicis gandrīz aiz muguras.

Kā esam iekrāsojuši šī mācību gada septembri? Ar krītiņiem! Kāpēc? Tāpēc, ka septembris Latvijā ir Dzejas mēnesis. Ar dzejas krājumiem padusē vai izmantojot tālruņu piedāvātās modernās opcijas, skolēni kopā ar literatūras skolotājām devās pilsētas ielās un laukumos, lai sev tuvās dzejas rindas uzrakstītu uz trotuāra. Pēc ielās lasītā varam spriest par jaunās paaudzes literāro gaumi. Kas topā? Pārbaudītas vērtības – I.Ziedonis, O.Vācietis, Čaks, Ā.Elksne, M. Zālīte, protams, pērnā gada jubilāri Rainis un Aspazija, šī gada gaviļnieks Knuts Skujenieks un daudzi citi. Vaicāti, vai šos dzejniekus izvēlas tāpēc, ka vispārzināmi, klasikas kanonā iekļauti, vai tāpēc, ka tiešām patīk, jaunieši atbild – jā, patīk! Gandarīti var būt arī dzejnieki-novadnieki G. Godiņš, R. Briedis, A. Viguls un R. Štelmahere, jo arī viņu vārsmas lasījām pilsētas ielās. Lasījām. Un katrs starp daudzajām atradām savējo, kas tajā brīdī uzrunāja visvairāk. Interesanti būtu skolēniem uzzināt, cik garāmgājēju viņiem izdevies uzrunāt ar ielās uzrakstītajām dzejas rindām un kā tās ietekmējušas konkrēto lasītāju, kādas pārdomas raisījušas?…

Lasot dzeju, velkam paralēles ar savu dzīvi, jo dzejas “viela” jau ir cilvēka dzīve, nekas cits. Tieši ar šādu moto - “Dzīve ir dzejas viela” - ģimnāzijas iekšpagalmā klašu kolektīvi kārtoja ziedu kolāžas, veidojot konkrētu dzejoļu ilustrācijas vai to radītus asociāciju tēlus. Pēc paveiktā klašu pārstāvji nolasīja konkrēto dzejoli skolas radio.

Ir cilvēki, kam izdodas dzeju ne tikai interpretēt, bet arī radīt. Patīkamu pārsteigumu visam skolas kolektīvam sagādāja skolotāja Inna Celmiņa. Viņa saulainā ceturtdienas rītā interesentus uzaicināja uz sava pirmā dzejas krājuma “Starp dzejas rindām” atvēršanas svētkiem. Mums, klausītājiem, patika! Tāpat patīkamus mirkļus saviem atbalstītājiem sagādāja 12.c klases skolniece M. Drugoveiko un skolotāja, šī raksta autore, kuras pieņēma iekšējo izaicinājumu un uzdrīkstējās piedalīties Kultūras pārvaldes organizētajā dzejas slamā (sacensībās). Sakām paldies saviem atbalstītājiem!

Septembrī skolā ir kolektīvi, kuri nevar ļauties rāmam un dzejiskam apcerīgumam, jo septembris viņiem ir atnesis lielas pārmaiņas. Tie ir 7.klašu kolektīvi, kas ir nomainījuši skolu un uzsāk gaitas ģimnāzijā, kā arī 10. klašu kolektīvi, kuriem ir jauns skolēnu sastāvs. Lai palīdzētu šiem skolēniem veiksmīgi iekļauties skolas ikdienā, minēto klašu paralēlēm tiek rīkoti adaptācijas pasākumi. 7.klasēm ar mērķi – iepazīt skolu; 10.klasēm ar mērķi – iepazīties un sadraudzēties ar jaunajiem klasesbiedriem. Saistībā ar mērķi, tiek izvēlēta arī pasākuma norises vieta. 7.klases veic dažādus uzdevumus skolas telpās un tās teritorijā, savukārt 10.klases dodas uz Meža taku, kur sporta skolotāja, d. v. ārpusstundu darbā, sociālā pedagoga un skolas psihologa vadībā kopā ar audzinātājiem veic dažādus uz klases kolektīva saliedēšanu vērstus uzdevumus. Abi adaptācijas pasākumi, iesaistītājiem kopīgi sadarbojoties, ir draudzīgi pavadīti, un nu par tiem vien vēsta skolas mājas lapas foto mirkļi.

Ko lūgt septembrim? Lai atved pie rokas labu oktobri – skolas dzimšanas dienas mēnesi!

Ko vēlēt septembrī? Lai mums - skolotājiem un vecākiem - labi, krietni, čakli bērni un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Ko nozīmē būt labam? Atbildi izlasīju uz Vecpilsētas laukuma trotuāra:

“Kā tad mācīties būt labam?

Mācīties labu vēlēt katram.” (Rainis)

Lai mums izdodas!

JVĢ d. v. D. Druveniece

Atstājiet komentāru