2020.gada 13. jūlijs

Margarita, Margrieta

Jēkabpils jaunieši dodas uz starptautiskās Jaunatnes dienas svinībām Jelgavā

Jēkabpils jaunieši dodas uz starptautiskās Jaunatnes dienas svinībām Jelgavā

12.augustā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar "Latvijas Jaunatnes padomi" un Jelgavas pilsētas domi, Jelgavā rīko Starptautiskās Jaunatnes dienas svinības.

Jēkabpils pilsētu uz Starptautiskās Jaunatnes dienas svinībām Jelgavā devušies pārstāvēt jaunieši no Jēkabpils Jauniešu domes, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste. Pašvaldības un organizācijas no visas Latvijas organizēs izglītojošas, informatīvas un radošas aktivitātes par dažādām tēmām, kas ir saistošas jauniešiem. Jēkabpils Jauniešu dome prezentēs pasākuma apmeklētājiem savu darbu, organizētos pasākumus, kā arī dalīsies pieredzē ar citām jauniešu organizācijām.

Notikuma galvenais mērķis ir vienot jauniešus no visas Latvijas daudzveidīgās izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs, veicināt sadarbību starp jauniešiem un pievērst plašākas sabiedrības uzmanību jauniešiem aktuāliem jautājumiem, kā arī iepazīstināt ar daudzveidīgo pašvaldību un organizāciju piedāvājumu darbā ar jauniešiem. Pasākuma norises vieta izvēlēta, lai godinātu Pirmo Latvijas Jauniešu galvaspilsētu– Jelgavu!

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas
Jaunatnes lietu speciāliste

Atstājiet komentāru