2020.gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

Aicina pieteikties Jēkabpils pašvaldības stipendijām

Aicina pieteikties Jēkabpils pašvaldības stipendijām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties studentus pašvaldības stipendijām 2016./2017.mācību gadam, informē pašvaldības mājaslapa jekabpils.lv.

Stipendijas tiks piešķirtas pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros audzēkņiem un studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās un kuru deklarētā dzīves vieta ir Jēkabpils pilsēta.

Ar 26.03.2015. domes lēmumu noteiktas šādas atbalstāmās studiju specialitātes Jēkabpils pašvaldības stipendiju piešķiršanai:

1.Ārstniecības specialitātes;

2.Inženiertehniskās specialitātes;

3.Speciālās izglītības skolotājs;

4.Logopēds.

Ja pēc noteiktajām atbalstāmajām studiju specialitātēm paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir:

1. bāreņiem iesniegumu iesniegšanas kārtībā;

2.audzēkņiem un studentiem, kuri savā ģimenē ir trīs un vairāk bērni;

3.studentiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss; 4.arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu 1.kursa audzēkņiem;

5.1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas, akadēmiskās augstākās izglītības programmas (bakalaura grāda ieguvei) 1.kursa studentiem, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve) 1.kursu studentiem, kuri uzrādījuši labas un teicamas zināšanas iepriekšējās izglītības iestādēs, piedaloties olimpiādēs, iesniegumu iesniegšanas kārtībā.

Dokumenti iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120 Vienas pieturas aģentūrā līdz 20.09.2016. plkst.15.00.

Sīkāka informācija Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv vai zvanot uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļu 65207054.

Avots: jekabpils.lv

Foto: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru