2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jaunieši izstrādā priekšlikumus Krustpils novada attīstībai

Jaunieši izstrādā priekšlikumus Krustpils novada attīstībai

8.augustā Krustpils novada jaunieši tikās seminārā „Krustpils novada attīstības redzējums – iespējas un draudi", kas tika organizēts ESF projekta „Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde kvalitatīvai pašvaldības attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai (projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061) ietvaros.

Atstājiet komentāru