2020.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Arī šogad jauniešiem NVA piedāvā iespēju iesaistīties ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos

Arī šogad jauniešiem NVA piedāvā iespēju iesaistīties ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos

Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā iespēju iesaistīties Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos, kas jauniešiem palīdz iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem.

NVA īstenojamo ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumu dalībnieki apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros, iegūst profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai darbam nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas. Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā "Darbnīcas jauniešiem" un mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, lai izvēlētos savām spējām un interesēm vispiemērotāko. Jaunieši bezdarbnieki var attīstīt darba iemaņas un gūt darba pieredzi, strādājot sabiedrības labā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros tiek piedāvāti arī tādi NVA līdzfinansēti nodarbinātības pasākumi darba pieredzes iegūšanai kā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” un "Pirmā darba pieredze jaunietim". Tiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri piedalās ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos attālāk no deklarētās dzīvesvietas, NVA kompensē transporta, dzīvojamo telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumus. Projekta dalībniekiem NVA nodrošina arī karjeras konsultanta atbalstu. Izmantojot dažādas metodes, profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas, karjeras konsultants nosaka konkrētam jaunietim nepieciešamo atbalsta pasākumu kopumu.

Atstājiet komentāru