2024.gada 20. jūlijs

Ramona, Ritma

FOTOSTĀSTS: Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka svin 100 gadu jubileju

Šogad Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka svin simto pastāvēšanas gadadienu. Tās darbības ceļš sākās ar Krustpils pilsētas bibliotēkas atvēršanu 1924. gada 16. jūlijā. Trešdien, 3.jūlijā, norisinājās bibliotēkas simtgades pasākums, kas pulcināja gan bijušos darbiniekus, gan lasītājus, gan sadarbības partnerus.

Pasākumu vadīja Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša un Atašienes bibliotēkas bibliotekārs, folkloras kopas “Viraksne” vadītājs Ingus Paeglis.

Pasākumā izskanēji daudzi atmiņu stāsti un laba vēlējumi bibliotēkas darbiniekiem un bibliotēkai turpmākajā attīstībā un izaugsmē. Jēkabpils novada pašvaldībai Galvenās bibliotēkas kolektīvam dāvāja 300 eiro ekskursijai.

Pasākuma laikā tiks sumināti zīmējumu konkursa “Bibliotēkas 100-gades torte” un bibliotēkas simtgadei veltītā eseju konkursa uzvarētāji. Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Švābe informē, ka kopumā tika iesūtīti 26 zīmējumi.

Žūrija par konkursa uzvarētāju atzina Jēkabpils 3.vidusskolas skolēna Roberta Brikmaņa zīmējumu, pēc kura arī tika cepta svētku torte.

Bibliotēkas paspārnē darbojas interešu apvienība "Literāts", sadarbībā ar kuru Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka izsludināja eseju konkursu, lai izpētītu indivīda personisko skatījumu uz lasītāja un bibliotēkas savstarpējo mijiedarbību.

Par konkursa uzvarētājiem tika atzīti divi eseju autori – Markuss Sokolovs un Māris Jaudzems.

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka teica paldies arī pārējiem konkursa dalībniekiem – Amandai Tomiņai, Paulai Kancānei, Mārtiņam Kalniņam, Linardam Stašānam, Robertai Lobanovai, Lāsmai Marcinkevicai, Andrai Gaigalai, Elīnai Ivanovai un Danielai Bētiņai. Iesniegtos darbus vērtēja Sintija Kampāne-Štelmahere, Ruta Štelmahere, Anna Skaidrīte Gailīte, Kristīne Modnika un Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša.

Pasākumā muzicēja Sēļu tradicionālās mūzikas grupa "Krāces", Atašienes folkloras kopa "Vīraksne", kā arī sadarbības partneru un sveicēju – baltkrievu biedrības “Spatkanne” un ukraiņu biedrības “Javir” dziedātāji.

Foto: Spodra Purviņa

Atstājiet komentāru