2024.gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Atklāta atjaunotā Jēkabpils 2.vidusskolas ēka Rīgas ielā 200 (FOTO)

Šodien, 3.maijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos vietnieks Alfons Žuks piedalījās Jēkabpils 2.vidusskolas programmu īstenošanas  vietas - atjaunotās skolas ēkas Rīgas ielā 200, atklāšanā un pasākumā “Ieklausies, ieskaties, sajūti"!

Ar priekšnesumiem atjaunotās ēkas atklāšanā uzstājās 2.vidusskolas skolēni, liecina pašvaldības publiskotā informācija.

Projektā “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” ir uzlabota infrastruktūra Jēkabpils 2.vidusskolas programmu īstenošanas vietā Rīgas ielā 200, Jēkabpilī - atjaunotas mācību telpas, gaiteņi, sanitārie mezgli, kā arī pārbūvēti  ēkas inženiertīkli.

Projekta kopējais mērķis – veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju – Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Būvdarbus objektā veica SIA “Erbauer group”, autoruzraudzību – SIA “BRK projekti” un SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”, savukārt būvuzraudzību – IK “Būvzinis-J”. Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai tika iegādātas arī mēbeles ergonomiskas mācību vides izveidei un aprīkojums inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanai. Kopējās objektā ieguldītās izmaksas ir 1 823 533,19 EUR.

Foto: Jēkabpils NP/Facebook

Atstājiet komentāru