2019.gada 15. oktobris

Eda, Hedviga, Helvijs

Fotostāsts: Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.lut. draudze svin Miķeļdienu

Foto: Spodra un Voldis Purviņi

Atstājiet komentāru