2019.gada 12. novembris

Kaija, Kornēlija

Fotostāsts: Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.lut. draudze svin Miķeļdienu

Foto: Spodra un Voldis Purviņi

Atstājiet komentāru