2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Fotostāsts: Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.lut. draudze svin Miķeļdienu

Foto: Spodra un Voldis Purviņi

Atstājiet komentāru