2019.gada 18. septembris

Alita, Elita, Liesma

Jēkabpils pilsētas svētki: "Sēļu sētā" ģimeniskā sirsnībā koncertēja un ar nacionālajiem ēdieniem cienāja mazākumtautību biedrības

Foto: Spodra un Voldis Purviņi

Atstājiet komentāru