2020.gada 22. septembris

Maigurs, Mārica, Māris

FOTOSTĀSTS: Vienpadsmitā rotāšanas mistērija Sēlpils "Boļānos"

Sēlpils „Boļānos“ izskanējis vienpadsmitais pavasaris ar pakalnu skandināšanu, gavilēšanu un slaveno burdona dziedāšanu kopā ar saucējām un visiem dziesmu draugiem. Tieši Sēlijā 19. gadsimtā komponists un folkloras pētnieks Andrejs Jurjāns pierakstīja īpatnēju un krāšņu daudzbalsības veidu – rotāšanu (pēc piedziedājuma “rotā”), kam ir raksturīgs burdons un sekundu intervāli balsu saskaņā. Jurjāns raksturoja rotāšanu kā “skaistākās dziesmas, kas latviešiem jebkad bijušas”. 

Tā ir vienīgā vieta un iespēja Latvijā dziedāt sēļu unikālās pavasara gavilēšanas un rotāšanas dziesmas un balsus autentiskā situācijā, jo šīs dziesmas nav piemērotas telpām un skatuvei. 

Sadziedāšanos Sēlpils pakalnos jau vienpadsmito pavasari pēc kārtas rīko Sēlpils pagasta bioloģiskās saimniecības “Boļāni” saimniece, vietējā novadpētniece Maija Paegle.

Foto: Spodra Purviņa