2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

SIA ”Jēkabpils siltums” jaunajā katlumājā atvests jaunais apkures katls no Austrijas (FOTO)

13.septembrī SIA ”Jēkabpils siltums” jaunajā katlumājā Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, tika atvests jaunais apkures katls no Austrijas. 

Katls sastāv no trim daļām (sekcijām) un smagākā katla daļa sver kopumā ap 50 tonnām. Ņemot vērā katla iespaidīgo tonnāžu, katls tika atgādāts ar speciālu transportu un katlumājā ievietots caur katlumājas augšējo daļu. Pašlaik turpinās katla un pārējo katla elementu uzstādīšanas tehniskie darbi.

Jau ziņots, ka  ka  SIA “Jēkabpils siltums” īsteno divus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektus, izbūvējot divas jaunas katlu mājas, no kurām viena atradīsies Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī” .Tvaika ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā plānots uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlu ar kopējo jaudu 8MW un dūmgāžu kondensatoru 2MW un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas. 

Projekts dos šādus ieguvumus: centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER, samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 294,803 t CO2 gadā, tiks uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienība ar 10 MW kopējo jaudu.

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA Mapri Būve. Būvuzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”.Projekta kopējie izdevumi: 8 144 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts četrdesmit četri tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 7 934 000,00 EUR – Kohēzijas Fonda finansējums: 38,93 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 089 000,00 EUR un privātais attiecināmais finansējums: 61,07 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 845 000,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 210 000,00 EUR.

Foto: Jēkabpils novada pašvaldība/Facebook

Atstājiet komentāru