2022.gada 5. jūlijs

Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Saistībā ar JVĢ būvdarbu “iestrēgšanu” SIA ZENG un Jēkabpils novada pašvaldībai atšķirīgi viedokļi

Saistībā ar JVĢ būvdarbu “iestrēgšanu” SIA ZENG un Jēkabpils novada pašvaldībai atšķirīgi viedokļi

Jau ilgāku laiku nenotiek nekāda darbība Jēkabpils Valsts ģimnāzijas būvobjektā, kas rada pamatotas bažas gan par to, kad vispār šajā ēkā atsāksies mācību process, gan par to vai mācību iestādei, ilgstoši “izkaisītai” pa dažādām ēkām, izdosies saglabāt ģimnāzijas statusu. Radio1.lv jau rakstīja, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir vienpusēji pārtraukusi iepirkuma līgumu ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas būvnieku SIA “ZENG”. Kā skaidroja pašvaldībā, līguma laušanas iemesls ir Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūvē konstatētie pārkāpumi – kopš 2022.gada 18.marta SIA “ZENG” ir nepamatoti pārtraukusi būvdarbus un neievēro darbu veikšanas grafiku un finanšu plūsmas kalendāro grafiku.  Zināms, ka saistībā ar šo būvobjektu SIA ZENG ir vērsies ekonomisko lietu tiesā, šonedēļ saņemot sev labvēlīgu lēmumu. Ceturtdien tiekoties ar Jēkabpils novada domes vadību, vietējo mediju pārstāvji jautāja, kas patlaban notiek ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas būvdarbiem un vai ir cerība, ka līdz nākamajam mācību gadam objekts tiks pabeigts.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars (NA) sacīja: “Ir sastādīti jaunie darba apjomi, tiek gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkumam. Tātad speciālistu komanda pie šiem jautājumiem strādā. Laika ziņā būvdarbus pirmās kārtas darbiem, tas ir korpusu, kurā skolēni varētu sākt apmācības, pēc sākotnējā grafika, varētu orientējoši pabeigt šā gada novembrī, ja visi iepirkuma procesi ies atbilstoši grafikam bez kavēšanās. Tāds ir plāns. Protams, būvuzņēmējs tam nepiekrīt un tas ir tikai loģiski, ir vērsies ekonomisko lietu tiesā. Ekonomisko lietu tiesa, vērtējot būvuzņēmēja iesniegto informāciju, ir pieņēmusi lēmumu par SIA ZENG tiesisko aizsardzību, par kuru ir noteikts termiņš prasības iesniegšanai tiesā līdz 3.jūnijam. Ir noteikts ierobežojums, aizliegums veikt apdrošināšanas garantiju izmaksu. Tāda ir situācija šobrīd.”

Žurnālisti jautāja, vai tas neietekmē iespēju rīkot jaunu iepirkumu?

Kārlis Stars: “Nē, tas neietekmē iespēju rīkot konkursu. Taču, ņemot vērā, ka mums ir domstarpības, sīkāk jautājumu nekomentēšu.”

Uz to mediji norādīja, ja pašvaldība izsludinās konkursu uz jaunu iepirkumu, tad tas būs vispārzināms fakts, turklāt šāds iepirkums jāsludina jau tuvākajā laikā.

Kārlis Stars: “Es visu, ko var šajā jautājumā pateicu. Vairāk sniegt informāciju mēs nevaram.”

Žurnālisti: “Kad plānojat izsludināt konkursu?”

Kārlis Stars; “Kā jau es teicu tiklīdz būsim veikuši iepriekšminētās darbības – salikuši darbu apjomu, sagatavojuši dokumentāciju iepirkumam.”
Žurnālisti: “Vai tas nozīmē, ka tiesāšanās ar SIA ZENG var notikt paralēli darbiem Jēkabpils Valsts ģimnāzijas būvobjektā? 

Kārlis Stars: “Jā.”

Žurnālisti: “Ja SIA ZENG tiesā uzvar, tad kā pēc tam?”
Kārlis Stars: “Tā patlaban ir spriedelēšana par to kā būtu, ja būtu… Mēs savus darbus zinām un iesim soli pa solim, lai šo objektu veiksmīgi turpinātu un pabeigtu. Tas, ko var pateikt, mēs ik pa laikam informēsim par objektu. Par konkursu informēsim, kad būsim gatavi to izsludināt.”

Radio1.lv sazinājās ar būvuzņēmēju SIA ZENG un lūdza komentēt radušos situāciju. Atbildi sniedza Iepirkumu daļas vadītāja Laura Raciborska.

“SIA “ZENG” vēlas pamatot savu pozīciju attiecībā uz Jēkabpils Valsts ģimnāzijas būvdarbiem, izskaidrojot iedzīvotājiem, kas ir noticis, kāda bija notikumu secība un kāds ir, mūsuprāt, vienīgais loģiskais risinājums.

SIA “ZENG” ir tāmējis objektu un gatavojis piedāvājumu iepirkumam 2020.gada sākumā, kad par COVID-19 pandēmiju nevienam pat nebija ne nojausmas. Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pasūtītājs – Jēkabpils pilsētas pašvaldība dažādos veidos ir izrādījusi, ka SIA “ZENG” Jēkabpilī ir nevēlams un pašvaldībai neērts Būvuzņēmējs:
1.    noraidot mūsu piedāvājumu kā neatbilstošu, ko atspēkojām Iepirkumu uzraudzības birojā un ieguvām līgumu slēgšanas tiesības;
2.    vēršoties Valsts policijā, cenšoties ierosināt krimināllietu, taču Valsts policija noraidīja Pasūtītāja iesniegumu un krimināllietu neuzsāka;
3.    vēršoties arī CFLA ar lūgumu atzīt mūs kā neatbilstošus, taču arī CFLA atzina, ka nav iemesla mūsu noraidīšanai.
4.    no lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “ZENG” 21.08.2020. līdz līguma parakstīšanai tika novilcināts laiks līdz pat 04.11.2020., kā rezultātā Būvuzņēmējs jau visus šos mēnešus cieta zaudējumus, nodarbinot speciālistus un cīnoties par savām tiesībām veikt darbus.

Kā zināms, jau COVID-19 pandēmija ir atstājusi būtiskas sekas uz būvniecības cenām, taču, pēc š.g. 24.februāra notikumiem mēs griezāmies pie Jēkabpils pašvaldības vadības ar lūgumu pārskatīt līgumcenu un risināt būvdarbu sadārdzinājuma problēmas, izmantojot tam pieejamos instrumentus līguma turpināšanai, jo bija iestājušies līgumā nolīgtie nepārvaramas varas apstākļi, kas izraisījuši tādu cenu kāpumu, ka apakšuzņēmēji atteicās strādāt esošo līgumu ietvaros, jauno materiālu cenu sadārdzinājums dažādām pozīcijām bija un ir līdz pat 50%. Tāpat ir milzīgas problēmas ar materiālu pieejamību. Avansa apmēru pieprasījumi izauga no 20-30% līdz 60-100%. Šo visu darījām zināmu pasūtītājam un sagaidījām pretimnākšanu no viņa puses līguma tālākajai realizācijai, jo to paredz gan normatīvie akti, gan arī Iepirkumu uzraudzības biroja un Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas.  Tādu diemžēl nesaņēmām. Tā vietā tika uzaicināta vietējā prese un paziņots, ka SIA “ZENG” nenāk uz sarunām un tāpēc tiek lauzts līgums, kaut gan patiesībā SIA “ZENG” piedāvāja tikšanos citos, samērīgos termiņos nevis nākošajā dienā, jo valdes priekšsēdētājs neatradās Latvijā. 

Papildus līguma laušanai, pasūtītājs griezās arī pie apdrošinātāja ar pieprasījumu izmaksāt avansa garantiju un līguma izpildes garantiju. Rezultātā SIA “ZENG” ir vērsies Ekonomisko tiesu lietā pēc pagaidu aizsardzības pirms prasības celšanas un 5. maijā ir saņēmis pozitīvu tiesas lēmumu. Šis lēmums nozīmē, ka apdrošinātājs ir atteicis pašvaldībai izmaksāt gan avansa, gan līguma izpildes garantijas. SIA “ZENG” mēneša laikā ir jāsagatavo prasības pieteikums tiesai. Mūsu ieskatā šī tiesvedība var ieilgt uz nenoteiktu laiku, kā rezultātā projektu nebūs iespējams realizēt fondu noteiktajos termiņos un vislielākie cietēji būs vietējie iedzīvotāji.

Tā vietā, lai kopīgiem spēkiem risinātu problēmu, ar ko ir saskārusies visa Latvijas būvniecības industrija, pasūtītājs ir izvēlējies iespējami sarežģītāko un ilgāko ceļu būvdarbu pabeigšanai, SIA “ZENG” uzskata, ka līgums vēl joprojām ir spēkā, ko apliecina pozitīvais tiesas lēmums, un ir gatavs turpināt darbus, vienojoties par līgumcenas indeksāciju. Uzskatām, ka jebkura pretēja Pasūtītāja rīcība ir prettiesiska un neaizsargā pilsētas iedzīvotāju intereses!

Lūdzam jūs reaģēt uz šādu rīcību, lai panāktu, ka arī pašvaldības uzņemas līdzdalību krīzes pārvarēšanā, nevis visu noveļ uz būvkompānijām,”skaidro Laura Raciborska.

Komentāri (0-6/6)

 • Krišjānis
  18.05.2022 19:14
  Vietnieks Kārlis Stars ar savu vēso mieru un nopietnu skatu uz lietām izraisa pat CIEŅU.
  Vecenēm kā "mammai" un mīkstajām olā ka "jezups" tikai pēc 2 gadiem tai vienīgajai rievai, kas pēcpusē palikusi, BEIDZOT pierāpojis, ka JVĢ ir totāls bardaks... un skolēni macas citu skolu telpās... Pat ar SŪDAINU koku uz skolu nebija aizdzenama ne "mamma", ne palietotās emmas, lai vērstos pie ģimnāzijas vadības un KOPĪGIEM spēkiem vērstos domē pēc palīdzības, ka tads BARDAKS ģimnazijā vairs nevar turpināties...
 • jezups
  17.05.2022 22:13
  Varu apbrīnot tikai skolēnu vecākus un skolotājus kas mācās un strādā nepieņemamos apstākļos, klusē kā partizāni.
 • Viedoklis
  15.05.2022 02:06
  Un kā tur ar termiņiem - viss tika ievērots no būvnieka puses?
 • Santa
  14.05.2022 11:14
  Stars bijušais prasts celtniecības darbinieki
  Tagat telo prieksnieku
 • Mamma
  14.05.2022 07:30
  Varbūt Staram savu vīzdegunību atstāt mājās un uzsākt sarunas ar firmu, lai darbu turpinātu. Bērniem beidzot jāmācās normālā skolā!
 • Patiešām!
  13.05.2022 15:36
  Ar šito pašvaldību absolūti neko nevar sarunāt. Kaut tēs mietu uz paura. Murgs četru gadu garumā, nevis strādāšana uz rezultātu.

Atstājiet komentāru