2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ieguvusi finansējumu trīs ģimenes ārstu prakšu atjaunošanai un pārbūvei

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ieguvusi finansējumu trīs ģimenes ārstu prakšu atjaunošanai un pārbūvei

2021.gada martā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu Nr. 9.3.2.0/20/A/090 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu. 

Projekta ietvaros tiks veikti Ritas Zdūnes, Ritas Augustes un Sanitas Pārpuces privātprakšu atjaunošanas un pārbūves darbi, tā rezultātā minētās trīs ģimenes ārstu prakses tiks pārceltas uz atjaunotām telpām Ambulatorās daļas (poliklīnikas) 2.stāvā. Katrai ģimenes ārstei būs divi kabineti – viens ārsta kabinets un viena apskates telpa. Atgādinām, ka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” iznomā telpas vairākām ģimenes ārstu praksēm, bet šajā projektā, sadarbībā ar slimnīcu, iesaistījās trīs minētās prakses. 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada beigām, bet būvdarbu noslēgums un prakšu pārcelšanās uz atjaunotajām telpām paredzēta līdz 2022.gada vidum. Kopējie projekta īstenošanas izdevumi ir 24 000,00 eiro, no tiem 20 400,00 ir ERAF finansējums, 2 160,00 eiro valsts budžeta finansējums un 1 440,00 eiro – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” finansējums. 

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” trīs sadarbības partneru ģimenes ārstu privātpraksēs reģistrētajiem pacientiem (kopumā aptuveni 4500 pacientiem).
 

Informāciju sagatavoja: 
Lāsma Vindule
SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atstājiet komentāru